بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای فلوت می آید باد از روی لبهای تو گذشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بانوی هیچ قصه ای نخواهم شد که این بانو خود قصه ها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی می خواهد با یه عالمه تو و … تمام گوشه کنارهای آغوشت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی تو را کم دارد به من بگو چه کنم با این همه دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی … نه نوشته می شود نه خوانده …. بغض می شود … گریه می شود … دردِ بی درمان -کوفت -زهرِ مار می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته می شود غم خوانده می شود تو صدای هق هق می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه بوده است ، عجب هرزه ایست این تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو … همان امیدی است … که دیگر هیچ امیدی به آن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی! کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم تو بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم… می گویم … از پیر شدن در تنهایی بیشتر می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوش بــﮧ حـالـش خــوش بــﮧ حـال اویـے کــﮧ  ….. ســـــالـها بـعد وقتے در آغـوشـــــت آرامـ  گـرفتــه اسـت زیــرِ گــوشش   زمـزمــه  میکــنـے عشق های قبل از تو هـمـه سـوء تــفـاهم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا یکــ زن ؛ دور اَز دوستَتــ دارَمــ ـهای ِتو جان بــه جان آفریــن ؛ تسلیــم کَرد امـّا نوشـ دارو اینبـار پَس از مرگــ ِ سهراب اثـر دارَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو از موسی پیــــــــامبر تری! بـــــه جای اشــــــــاره با عصا … نــــــــگاه کردی بـــــه جای دریــــــــا… دل من شکافتـــــﮧ شــــــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ….. همین و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ؛ کفش هم اگر تنگ باشد ؛ زخـم مـی کند ؛ وای به حالِ دِل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها…هیچ چیز… سر جایش نیست… جز تو…که بدجور…جا گرفتی… کنچ دلم…!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای فلوت می آید باد از روی لبهای تو گذشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بانوی هیچ قصه ای نخواهم شد که این بانو خود قصه ها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی می خواهد با یه عالمه تو و … تمام گوشه کنارهای آغوشت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی تو را کم دارد به من بگو چه کنم با این همه دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی … نه نوشته می شود نه خوانده …. بغض می شود … گریه می شود … دردِ بی درمان -کوفت -زهرِ مار می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته می شود غم خوانده می شود تو صدای هق هق می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه بوده است ، عجب هرزه ایست این تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو … همان امیدی است … که دیگر هیچ امیدی به آن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی! کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم تو بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم… می گویم … از پیر شدن در تنهایی بیشتر می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوش بــﮧ حـالـش خــوش بــﮧ حـال اویـے کــﮧ  ….. ســـــالـها بـعد وقتے در آغـوشـــــت آرامـ  گـرفتــه اسـت زیــرِ گــوشش   زمـزمــه  میکــنـے عشق های قبل از تو هـمـه سـوء تــفـاهم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا یکــ زن ؛ دور اَز دوستَتــ دارَمــ ـهای ِتو جان بــه جان آفریــن ؛ تسلیــم کَرد امـّا نوشـ دارو اینبـار پَس از مرگــ ِ سهراب اثـر دارَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو از موسی پیــــــــامبر تری! بـــــه جای اشــــــــاره با عصا … نــــــــگاه کردی بـــــه جای دریــــــــا… دل من شکافتـــــﮧ شــــــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ….. همین و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ؛ کفش هم اگر تنگ باشد ؛ زخـم مـی کند ؛ وای به حالِ دِل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها…هیچ چیز… سر جایش نیست… جز تو…که بدجور…جا گرفتی… کنچ دلم…!!!