بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل اناری‌ست شکفته بر شاخه دستی اگر نچینَدَش چه در آسمان بماند، چه بر خاک بی‌اُفتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه سخت‌ترْ تو نرم‌ترْ من. گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته می‌بوسم‌َت طوری‌که لب‌هات فکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه نامش زندگیست مرا کشت ، حیران مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه می کند ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم.. دست  تقدیر را می گویم تا بهانه اش نکنی روز جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک واژه ی کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله میشکند دیوار فولادی بغضت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مردن لازم نیست عزرائیل بیاید همین که تو نیایی کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و … بغض و… شب و … شانه ای که نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم را دانه دانه با لبهایت از روی گونه هایم برچین ببین برای بازی لبهای تو روی گونه هایم گریه را بهانه کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بر قلب تازیانه می خورد باید همه ی خاطرات را از زیر بالش آرزوها برداشت به دست باد سپرد و ”  رفت  “ بی هیچ حرفی و بی هیچ نگاهی به رد پایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ هم که باشی عاشق بره ای خواهی شد که تو را به علف خوردن وامیدارد و رسالت عشق این است شدنِ انچه نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها یک لبخند یواشکی گوشه ای لبت می نشانند چقدر ارامش می دهد این لبخندهای یواشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن فقط رفتی بدون هیچ نگاهی بدون هیچ التماسی که بیشتر بمانیم اما من …. سر همان قرار همیشگی منتظرت ماندم تا بار دیگر از دور نظاره کنم گامهای مردانه ات را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو برای آرام گـرفتن‌هــــام شبیه یک حلقه لیـمو امانی کنــــــار لیـوان گل گاوزبانـی ترشی و دلنشین؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل اناری‌ست شکفته بر شاخه دستی اگر نچینَدَش چه در آسمان بماند، چه بر خاک بی‌اُفتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه سخت‌ترْ تو نرم‌ترْ من. گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته می‌بوسم‌َت طوری‌که لب‌هات فکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه نامش زندگیست مرا کشت ، حیران مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه می کند ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم.. دست  تقدیر را می گویم تا بهانه اش نکنی روز جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک واژه ی کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله میشکند دیوار فولادی بغضت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مردن لازم نیست عزرائیل بیاید همین که تو نیایی کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و … بغض و… شب و … شانه ای که نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم را دانه دانه با لبهایت از روی گونه هایم برچین ببین برای بازی لبهای تو روی گونه هایم گریه را بهانه کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بر قلب تازیانه می خورد باید همه ی خاطرات را از زیر بالش آرزوها برداشت به دست باد سپرد و ”  رفت  “ بی هیچ حرفی و بی هیچ نگاهی به رد پایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ هم که باشی عاشق بره ای خواهی شد که تو را به علف خوردن وامیدارد و رسالت عشق این است شدنِ انچه نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها یک لبخند یواشکی گوشه ای لبت می نشانند چقدر ارامش می دهد این لبخندهای یواشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن فقط رفتی بدون هیچ نگاهی بدون هیچ التماسی که بیشتر بمانیم اما من …. سر همان قرار همیشگی منتظرت ماندم تا بار دیگر از دور نظاره کنم گامهای مردانه ات را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو برای آرام گـرفتن‌هــــام شبیه یک حلقه لیـمو امانی کنــــــار لیـوان گل گاوزبانـی ترشی و دلنشین؛