بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف مرا معلوم کن ! از نبودن توست که این همه می نویسم؟ یا از بودنت ؟ چقدر از تو بنویسم که تکلیف معلوم شود…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! ای کاش، روزی از غریزه ی خرگوشیت رها شوی و بدانی شکارچیت نیستم، عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد … چیزی شبیه غرور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود. و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و در یغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی لالایی خواندن هم یاد بگیر شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر بخواهی زندگی آغوشِ دوست داشتنی‌ی خواهد شد تو اگر بخواهی دست می کشم از مرگ و هر آنچه را که برایم مانده است در آغوش می کشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! دارد پاییزمی شود پاییزمی شود آیا تو سوار بر نسیم و برگ از این درخت زخم خورده عبورخواهی کرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیدار تو یک شیشه فاصله است و من مثل ماهی میان تنگ  و تنگ میان دریا   *** آه ؛ اگر بشکند این دیوار شیشه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که رفته ای با این که برای ابد رفته ای هنوز هوای تو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو دیگر نیستی؛ اما ماه هنوز هست و خیال و زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک  خانه راسیاه می کشد  بی درـ بی پنجره ومن برایش در؛پنجره ویک فانوس کاغذی. بعدمی نشینیم باهم  گریه هامان راکلاف می کنیم غصه هامان راقسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی یک قدم جلو می آیم روزی یک آجر بالا می روی ما  هیچ وقت همدیگررا نخواهیم دید. تو  همیشه فراموش می کنی برای قلعه ات پنجره بگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورفته ای و من کنار ایستگاه پنج شنبه ها تا همیشه مانده ام و کنار سایه ای که باچه قدرچشم خیس به انتهای غربت راه نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا این آسمان صاف و این دشت بی باداست؟ مگرنه تو رفته ای هیچ گاه باز نگردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گس و شیرین، تو نوبرانه‌ی اناری حتا اگر میوه‌ی فصل دیگری باشی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف مرا معلوم کن ! از نبودن توست که این همه می نویسم؟ یا از بودنت ؟ چقدر از تو بنویسم که تکلیف معلوم شود…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! ای کاش، روزی از غریزه ی خرگوشیت رها شوی و بدانی شکارچیت نیستم، عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد … چیزی شبیه غرور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود. و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و در یغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی لالایی خواندن هم یاد بگیر شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر بخواهی زندگی آغوشِ دوست داشتنی‌ی خواهد شد تو اگر بخواهی دست می کشم از مرگ و هر آنچه را که برایم مانده است در آغوش می کشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! دارد پاییزمی شود پاییزمی شود آیا تو سوار بر نسیم و برگ از این درخت زخم خورده عبورخواهی کرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیدار تو یک شیشه فاصله است و من مثل ماهی میان تنگ  و تنگ میان دریا   *** آه ؛ اگر بشکند این دیوار شیشه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که رفته ای با این که برای ابد رفته ای هنوز هوای تو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو دیگر نیستی؛ اما ماه هنوز هست و خیال و زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک  خانه راسیاه می کشد  بی درـ بی پنجره ومن برایش در؛پنجره ویک فانوس کاغذی. بعدمی نشینیم باهم  گریه هامان راکلاف می کنیم غصه هامان راقسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی یک قدم جلو می آیم روزی یک آجر بالا می روی ما  هیچ وقت همدیگررا نخواهیم دید. تو  همیشه فراموش می کنی برای قلعه ات پنجره بگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورفته ای و من کنار ایستگاه پنج شنبه ها تا همیشه مانده ام و کنار سایه ای که باچه قدرچشم خیس به انتهای غربت راه نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا این آسمان صاف و این دشت بی باداست؟ مگرنه تو رفته ای هیچ گاه باز نگردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گس و شیرین، تو نوبرانه‌ی اناری حتا اگر میوه‌ی فصل دیگری باشی!