بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه نامه ی عاشقونه ام بازم کن:محتاج کمی نوازشم نازم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیم به مهربانم که چشمانش زلال چون آسمان ونگاهش نورانی چون آفتاب و دستانش سخاوت ابر وکلامش ترنم باران را داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترنقاشی من توشهرغم گم شده به كی بگم با معرفت دلم برات تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:بهشت رامیخواهى یادوست! گفتم جهنم است بهشت بی دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشیرینی بوسه غرق بودیم ... که ناگهان شوری اشک رابر لبانم احساس کردم وفهمیدم که این بوسه جدایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه ! ... زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بوسه پلی است بین قهر و اشتی ، پس بیا هی قهر کنیم هی اشتی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیران قلبمان بی کینه است ، دوستی با هر که کردیم جای او در سینه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اتو.به نرمی پتو..به شیرینی لبو.دوستت دارم هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت ، برات دعا می کنم ، اینم رسم صداقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکي آهسته تر زير اين باران بمان ، ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه گیا طلا شدی ، گم شدی کیمیا شدی دیگه اس ام اس نمی زنی عین غریبه ها شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل بهار از ترس اينكه گياه روي گونه ام نرويد اشك نمي ريزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستي بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو * * * * مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه نامه ی عاشقونه ام بازم کن:محتاج کمی نوازشم نازم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیم به مهربانم که چشمانش زلال چون آسمان ونگاهش نورانی چون آفتاب و دستانش سخاوت ابر وکلامش ترنم باران را داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترنقاشی من توشهرغم گم شده به كی بگم با معرفت دلم برات تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:بهشت رامیخواهى یادوست! گفتم جهنم است بهشت بی دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشیرینی بوسه غرق بودیم ... که ناگهان شوری اشک رابر لبانم احساس کردم وفهمیدم که این بوسه جدایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه ! ... زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بوسه پلی است بین قهر و اشتی ، پس بیا هی قهر کنیم هی اشتی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیران قلبمان بی کینه است ، دوستی با هر که کردیم جای او در سینه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اتو.به نرمی پتو..به شیرینی لبو.دوستت دارم هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت ، برات دعا می کنم ، اینم رسم صداقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکي آهسته تر زير اين باران بمان ، ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه گیا طلا شدی ، گم شدی کیمیا شدی دیگه اس ام اس نمی زنی عین غریبه ها شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل بهار از ترس اينكه گياه روي گونه ام نرويد اشك نمي ريزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستي بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو * * * * مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم