بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــم نـــم مـعـرفــت را با دریای  مــحـبـت دیــگران عـوض نـمـیـکنـم حــتی اگــر از دیــدگـاهــم دور بــاشــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﺘــــ ﺭﺍ ﻛــــﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻣـ ﺑﻨــﺪ ﺩﻟـــﻤـ ﻳﻜﺠـــﺎ ﭘــــﺎﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺷــﺮﻣـ ﺍﺳﺘــــ ﻛـــﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﮔــــﻮﻧــﻪ ﻫﺎے ﻣـﻦ ِ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋــﺎﺷﻖ ِ ﺗــ ــﻮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفاعشقِ من  بخدا اشکِ من میمونه روگونم تابیای عشقِ من +تارموتو به دنیا نمیدم عشقِ من+ دوستت دارم تموم زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی  بابا ولش یعنی چی عشششقققق خعلییییی خوووبهههه بهترین نعمت خدواند ب قلبه انسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه بهار میخواهد ... نه زمستان... تو که باشی... هم بهارم می شوی هم زمستان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــوشــتـه هــایــم  گـــــریــبــان گیــرتـــــ میـشونــد روزی آنــقــدر که بــیــنشـان " آه "کشــیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــگـم ســلام دلــم میـگیـره بــگـم عـلیـک دلــــم مـیـمـیـره فـقــطــ مـیـگـــم دوســـتـتــ دارم چــــون دلـــم آرومـ مـیـگـیـره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو کرده دلم افسوس فرسنگ ها فاصله است میان ما باشد که روزی نابود شود این فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی های کوچک... که دل گرمی های بزرگ میدهند... مثل لبخند تو وقتی که در را برایت باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرفــــــــای نجابتـــــت به پهنــــــــه ی هـــــــــوس درس  عشـــــــق می داد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙∪❂∩سـلامَتــــــیِه∩❂∪⇘  メخــــــــــــاطِـــــــــــــــرِش メ  ⇚کِــــه هَــــمِــه چیمـــــــو دادَم⇛  ⇦✘بِــــخـــــــاطِــــــــرِشْ✘⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی!! کسی به باران عادت نمیکند..هروقت بیاید دوست داشتنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را به کسی نگو همه را نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـتـمـال داشـتـن تـو بـه صـفـر رسـیـده ولـی ایـن شـعـرهـا نـفـهـمـنـد ! نـمـی فـهـمـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی نمی گوییم تا بدانی در سکوت هم می شود عاشق ماند ! به همین سادگی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــم نـــم مـعـرفــت را با دریای  مــحـبـت دیــگران عـوض نـمـیـکنـم حــتی اگــر از دیــدگـاهــم دور بــاشــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﺘــــ ﺭﺍ ﻛــــﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻣـ ﺑﻨــﺪ ﺩﻟـــﻤـ ﻳﻜﺠـــﺎ ﭘــــﺎﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺷــﺮﻣـ ﺍﺳﺘــــ ﻛـــﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﮔــــﻮﻧــﻪ ﻫﺎے ﻣـﻦ ِ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋــﺎﺷﻖ ِ ﺗــ ــﻮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفاعشقِ من  بخدا اشکِ من میمونه روگونم تابیای عشقِ من +تارموتو به دنیا نمیدم عشقِ من+ دوستت دارم تموم زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی  بابا ولش یعنی چی عشششقققق خعلییییی خوووبهههه بهترین نعمت خدواند ب قلبه انسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه بهار میخواهد ... نه زمستان... تو که باشی... هم بهارم می شوی هم زمستان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــوشــتـه هــایــم  گـــــریــبــان گیــرتـــــ میـشونــد روزی آنــقــدر که بــیــنشـان " آه "کشــیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــگـم ســلام دلــم میـگیـره بــگـم عـلیـک دلــــم مـیـمـیـره فـقــطــ مـیـگـــم دوســـتـتــ دارم چــــون دلـــم آرومـ مـیـگـیـره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو کرده دلم افسوس فرسنگ ها فاصله است میان ما باشد که روزی نابود شود این فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی های کوچک... که دل گرمی های بزرگ میدهند... مثل لبخند تو وقتی که در را برایت باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرفــــــــای نجابتـــــت به پهنــــــــه ی هـــــــــوس درس  عشـــــــق می داد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙∪❂∩سـلامَتــــــیِه∩❂∪⇘  メخــــــــــــاطِـــــــــــــــرِش メ  ⇚کِــــه هَــــمِــه چیمـــــــو دادَم⇛  ⇦✘بِــــخـــــــاطِــــــــرِشْ✘⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی!! کسی به باران عادت نمیکند..هروقت بیاید دوست داشتنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را به کسی نگو همه را نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـتـمـال داشـتـن تـو بـه صـفـر رسـیـده ولـی ایـن شـعـرهـا نـفـهـمـنـد ! نـمـی فـهـمـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی نمی گوییم تا بدانی در سکوت هم می شود عاشق ماند ! به همین سادگی .