بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو پيمودن شبهاشدني نيست, شبهاي پر از درد كه فردا شدني نيست, گفتم كه برايت بفرستم دل خودرا،افسوس كه چون نامه دل تاشدني نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ستاره صبح ،عاشق روزهای بارانی، عاشق هرچه نام تست برآن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دل دارم كبابته ،هرجاباشی به یادته ،اگرچه بیخیالمی،ولی دلم خرابته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید سایه من عاشق سایه تون شده میشه هم سایه بشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نصيحت : مواظب خودت باش  يه خواهش: هيچوقت عوض نشو  يه آرزو: فراموشم نكن  يه راز: خيلي دوست دارم  يه حقيقت: دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گلى رو بو كردى هرگز اونو نگاهش نكن،چون اگه نگاهتو به خاطر بسپاره شوق دوباره ديدنت اونو پرپر ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل عزيزم، نباشى من مريضم، هجر تو آتيشم زد، مار غمت نيشم زد، اتل متل رفاقت، مرام ما صداقت، باشى هميشه هستم، نباشى دل شكستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‎ بكش‎ توي‎ موهات تاري‎ كه‎ مياد تو دستت‎ هموني‎ كه‎ من‎ به‎ دنيا نميدمش‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل خون تو رگهام باشي واسه ديدنت هزار بار خودزني ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دوست ، هر گاه دفترچه خاطرات فكرت را ورق زدى به حرمت دوستيمان؛ نه به زبان بلكه در دلت بگو يادش بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسى رو دوست داشتى نه براش ستاره باش نه آفتاب چون هر دو زود گذرند، براش آسمون باش كه هميشه بالاى سرش باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چى زنگ ميزنم به گوشيت يه صدايى ميگه: مشتركى كه به يادشى تو رو فراموش كرده! راست ميگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزلی نیست كه در وصف توكامل باشد/كو دلی تا به غم عشق تو قابل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا باش كه بعضي ها تا باتو بودن لذت ببرند و بعضيها كه لياقت تو را ندارند در تو غرق شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هركس به اندازه معرفت اوست و بى شك آسمان تو بى انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به کسی که به رسم جادها دوراست وبه رسم دل چه نزدیک....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو پيمودن شبهاشدني نيست, شبهاي پر از درد كه فردا شدني نيست, گفتم كه برايت بفرستم دل خودرا،افسوس كه چون نامه دل تاشدني نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ستاره صبح ،عاشق روزهای بارانی، عاشق هرچه نام تست برآن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دل دارم كبابته ،هرجاباشی به یادته ،اگرچه بیخیالمی،ولی دلم خرابته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید سایه من عاشق سایه تون شده میشه هم سایه بشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نصيحت : مواظب خودت باش  يه خواهش: هيچوقت عوض نشو  يه آرزو: فراموشم نكن  يه راز: خيلي دوست دارم  يه حقيقت: دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گلى رو بو كردى هرگز اونو نگاهش نكن،چون اگه نگاهتو به خاطر بسپاره شوق دوباره ديدنت اونو پرپر ميكنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل عزيزم، نباشى من مريضم، هجر تو آتيشم زد، مار غمت نيشم زد، اتل متل رفاقت، مرام ما صداقت، باشى هميشه هستم، نباشى دل شكستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‎ بكش‎ توي‎ موهات تاري‎ كه‎ مياد تو دستت‎ هموني‎ كه‎ من‎ به‎ دنيا نميدمش‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل خون تو رگهام باشي واسه ديدنت هزار بار خودزني ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دوست ، هر گاه دفترچه خاطرات فكرت را ورق زدى به حرمت دوستيمان؛ نه به زبان بلكه در دلت بگو يادش بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسى رو دوست داشتى نه براش ستاره باش نه آفتاب چون هر دو زود گذرند، براش آسمون باش كه هميشه بالاى سرش باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چى زنگ ميزنم به گوشيت يه صدايى ميگه: مشتركى كه به يادشى تو رو فراموش كرده! راست ميگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزلی نیست كه در وصف توكامل باشد/كو دلی تا به غم عشق تو قابل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا باش كه بعضي ها تا باتو بودن لذت ببرند و بعضيها كه لياقت تو را ندارند در تو غرق شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هركس به اندازه معرفت اوست و بى شك آسمان تو بى انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به کسی که به رسم جادها دوراست وبه رسم دل چه نزدیک....