بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﺴﺘــــﻡ کـــﻩ ﺩﻟــــﺕ ﻫﻨـــــــــــــــﻭﺯ ﻣﻬﻤــــﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺩﻡ ﺩﺭ ﺧـــــــﻭﺏ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺍﺣــــــــــــــﻡ ﻧﻤﻴﺸــــــــﻭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تخت....!!!! که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی...!!!! سعی میکنم انقدر غریبه به نظر برسم...!!!! که هوس کنی...!!!! دوباره عاشقم شوی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم انقدردوستت بدارم که خداهم شک کند که اغازعشق ازادم وحوابوده یاازما...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زيباست...يعنى درست از همان روزى که تو تمامه زندگيم شدى...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک در چشم من و... عکس تو هی میلرزد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره باخودم تنهام ولی سخت میشه عادت کرد نمیشه رفته باشی تو نمیشه اینو باور کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه مینویسم از همان عاشقانه هایی که شبها لالایی میشد برای چشمان عاشقم عاشقانه مینویسم و میگویم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلب تـو زنـدان و مـن زنـدانـی اش / عـشـق تـو حـج اسـت و مـن قـربـانـی اش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم خدا جهان را با عشق آفرید پس با عشق می توان هر نا ممکنی را در این دنیا ممکن کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام آدمای روزگار من پناه آورده بودم سمت تو من تورواز دست دادم عشق من جانداره واسه ی من قلب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده اید که میگویند یک دل نه صد دل عاشق شده است حکایت من است یک دل، نه صد دل دلتنگم برای حال دلم " امن یجیب " بخوانید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که دخترم از مهد کودک بیاد-تند تند سلام کنه -بعد بگه فلدا تولد دوشتمه؟؟؟یه ذره مکث کنه>>>>>بعد موهاشو بکشه<<<پاهاشو بکوبه زمین و بگه حالا من چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا... صدای تو خوب است... صدای تو سبزینه ی آت گیاه عجیبی است که در انتهای صممیت حزن میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه می باشند اما یاد توست که تا ابد ماندنی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستام، ازتو دورنو چشمام، ازنگاهِ تو  دارم میسوزم ازغمِ دوریه نگاهِ گرمِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می‌کنم! دیگر به هوا هم نیازی ندارم! تو "خــودت" را مثل هوا.... مثل نور، مثل آسمان پهن کرده‌ای روی تمام لحظه‌هایم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﺴﺘــــﻡ کـــﻩ ﺩﻟــــﺕ ﻫﻨـــــــــــــــﻭﺯ ﻣﻬﻤــــﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺩﻡ ﺩﺭ ﺧـــــــﻭﺏ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺍﺣــــــــــــــﻡ ﻧﻤﻴﺸــــــــﻭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تخت....!!!! که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی...!!!! سعی میکنم انقدر غریبه به نظر برسم...!!!! که هوس کنی...!!!! دوباره عاشقم شوی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم انقدردوستت بدارم که خداهم شک کند که اغازعشق ازادم وحوابوده یاازما...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زيباست...يعنى درست از همان روزى که تو تمامه زندگيم شدى...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک در چشم من و... عکس تو هی میلرزد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره باخودم تنهام ولی سخت میشه عادت کرد نمیشه رفته باشی تو نمیشه اینو باور کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه مینویسم از همان عاشقانه هایی که شبها لالایی میشد برای چشمان عاشقم عاشقانه مینویسم و میگویم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلب تـو زنـدان و مـن زنـدانـی اش / عـشـق تـو حـج اسـت و مـن قـربـانـی اش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم خدا جهان را با عشق آفرید پس با عشق می توان هر نا ممکنی را در این دنیا ممکن کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام آدمای روزگار من پناه آورده بودم سمت تو من تورواز دست دادم عشق من جانداره واسه ی من قلب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده اید که میگویند یک دل نه صد دل عاشق شده است حکایت من است یک دل، نه صد دل دلتنگم برای حال دلم " امن یجیب " بخوانید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که دخترم از مهد کودک بیاد-تند تند سلام کنه -بعد بگه فلدا تولد دوشتمه؟؟؟یه ذره مکث کنه>>>>>بعد موهاشو بکشه<<<پاهاشو بکوبه زمین و بگه حالا من چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا... صدای تو خوب است... صدای تو سبزینه ی آت گیاه عجیبی است که در انتهای صممیت حزن میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه می باشند اما یاد توست که تا ابد ماندنی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستام، ازتو دورنو چشمام، ازنگاهِ تو  دارم میسوزم ازغمِ دوریه نگاهِ گرمِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می‌کنم! دیگر به هوا هم نیازی ندارم! تو "خــودت" را مثل هوا.... مثل نور، مثل آسمان پهن کرده‌ای روی تمام لحظه‌هایم …