بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی رو مـیـتونـستم دوسـت داشـتـه بـاشم اگـر دوسـت داشتـنم را از تـو شـروع نـمـیکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مشاعره با چشمانت را دوست دارم پلک که میزنی بیت بعدی را... با خمار چشمانت میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم...! چرا میان این همه اتفاق، تو را... طوری عجیب جدی گرفته ام و دلیل  این همه سردرگمی.. چیزی جز "دوست داشتن" نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که به یوسف بخورد شلاقی! درد تا مغز سر و جان زلیخا بدود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسبت عجیبی دارند دستان < تو >  با درد............... که از لحظۀ گرفتنشان سرم درد می کند برای < تو >......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است ... درست .. اما بازهم یک فنجان چای داغ در کنا تو به من می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو شیرین زمانی  نظری نیز به من کن که به دیوانگی از عشق تو... فرهاد زمانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام دنـیا...  مـحله‏ ی کـوچکی ‏سـت.... که تـو در آن مـتولد مـی شـوی...  و مـن....  مـیان بـازیِ بـچه ‏هـای مـحله....  بـه عـشـق تـو....  پـیـر مـی شـوم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای ســـرودنـــت کـــلمـــات را گــــم کــــرده ام انـــــگـــــار بــــرای تـو جز دوســــتـــت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بآ ایڹ کِه دورے اَزَمـ ولے بازَمـ هَر وَقٺ دَستَمو میزارَم رو قَلبَم میبینَـم سَـرِ جآتے ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه من عاشقم و دلم بر او گشته تباه عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: ذهنم خالی از دیگران و پر از تو دورم پر از دیگران و خالی از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"تو" را  "دوست دارم" ولی تو…خدا داند و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست قدم بگذار  روی کوچه های قلب ویرانم بدون تو شبی  تنها و بی فانوس خواهم مرد دعا کن  بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت؛ ز جهانیان مگر تو... اگرم تو هم برانی؛ سر بی کسی سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بار‌ونی میشه  ولنتاین که میرسه  عید که میشه  آهنگ که گوش میدم زیر بارون که قدم میزنم  همشون منو یاد تو میندازه و دلم برا خودم میسوزه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی رو مـیـتونـستم دوسـت داشـتـه بـاشم اگـر دوسـت داشتـنم را از تـو شـروع نـمـیکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مشاعره با چشمانت را دوست دارم پلک که میزنی بیت بعدی را... با خمار چشمانت میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم...! چرا میان این همه اتفاق، تو را... طوری عجیب جدی گرفته ام و دلیل  این همه سردرگمی.. چیزی جز "دوست داشتن" نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که به یوسف بخورد شلاقی! درد تا مغز سر و جان زلیخا بدود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسبت عجیبی دارند دستان < تو >  با درد............... که از لحظۀ گرفتنشان سرم درد می کند برای < تو >......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است ... درست .. اما بازهم یک فنجان چای داغ در کنا تو به من می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو شیرین زمانی  نظری نیز به من کن که به دیوانگی از عشق تو... فرهاد زمانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام دنـیا...  مـحله‏ ی کـوچکی ‏سـت.... که تـو در آن مـتولد مـی شـوی...  و مـن....  مـیان بـازیِ بـچه ‏هـای مـحله....  بـه عـشـق تـو....  پـیـر مـی شـوم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای ســـرودنـــت کـــلمـــات را گــــم کــــرده ام انـــــگـــــار بــــرای تـو جز دوســــتـــت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بآ ایڹ کِه دورے اَزَمـ ولے بازَمـ هَر وَقٺ دَستَمو میزارَم رو قَلبَم میبینَـم سَـرِ جآتے ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه من عاشقم و دلم بر او گشته تباه عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: ذهنم خالی از دیگران و پر از تو دورم پر از دیگران و خالی از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"تو" را  "دوست دارم" ولی تو…خدا داند و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست قدم بگذار  روی کوچه های قلب ویرانم بدون تو شبی  تنها و بی فانوس خواهم مرد دعا کن  بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت؛ ز جهانیان مگر تو... اگرم تو هم برانی؛ سر بی کسی سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بار‌ونی میشه  ولنتاین که میرسه  عید که میشه  آهنگ که گوش میدم زیر بارون که قدم میزنم  همشون منو یاد تو میندازه و دلم برا خودم میسوزه