بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقفلی که میخواهد به درگاه خانه ات باشد ... عشق پیچکی ست که دیوار نمیشناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون روزی که من رو تخت بیمارستانمو عشقم با نی نی  مون تو بغلش بیاد و بگه دلت بسوزه خانم شبیه خودمه :) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرده ای بیا و مرا ببر و اگر زنده ای هنوز لااقل خطی ، خبری ، خوابی ، خیالی بی انصاف ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الف دال الف از الفت هایش دال از دوستی هایش الف از اسمش دال از دلش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اینکه به یاد کسی هستیم منت ای است برگردن آن شخص غافل از آنکه اگر به یاد کسی هستیم اینهنر اوست نه ما به یاد ماندنی بودن  بسیار مهم به یادبودن است به یادتم خوبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب شمعدانی هایت باش .... ماه اردی بهشت؛ ماه عاشقی های بی ملاحظه است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت،،، بامن رفیقه،،، زخمِ تو،روی قلبم،،، عمییییییییقه....╥﹏╥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏــــــﺰﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫــــﻮﺍیی ﻣﯿﮑﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدوﻧﻪ اس … ﻣﺜﻞ ﻧـــﺎﻣـــﺮدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــہ بـودטּَ ـت مـے نــآزمـ ، مـثـل بہــآر ڪـہ بــہ #اُردیبہـشت َ ـش ../ ! /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی که ببینی چکونه با دیوار .... به مهربانیه یک دوست.... از تو میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توسوگند به رازگل سرخ وبه پروانه که درعشق فنامیگردد زندگی زیبانیست آنچه زیباست تویی توکه آغازمنولحظه ی پایان منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشت میتواند قشنگ ترین سرخط خبرها باشد...وقتی تومیتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم... امنیت تو نیست... آرامش من است...... روز مرد بر همه مرد صفت ها مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي تو بهترين لحظات زندگيت دلت ميخواد يه نفر كنارت باشه كه اون بهترين رو باهاش تقسيم كني بدون اون يه نفر عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مریضم... چشمهایم درد میکند.... تب دارم... اینهمه صغرا و کبری چیدن نمیخواهد، تو نیستی دارم میمیرم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقفلی که میخواهد به درگاه خانه ات باشد ... عشق پیچکی ست که دیوار نمیشناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون روزی که من رو تخت بیمارستانمو عشقم با نی نی  مون تو بغلش بیاد و بگه دلت بسوزه خانم شبیه خودمه :) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرده ای بیا و مرا ببر و اگر زنده ای هنوز لااقل خطی ، خبری ، خوابی ، خیالی بی انصاف ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الف دال الف از الفت هایش دال از دوستی هایش الف از اسمش دال از دلش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اینکه به یاد کسی هستیم منت ای است برگردن آن شخص غافل از آنکه اگر به یاد کسی هستیم اینهنر اوست نه ما به یاد ماندنی بودن  بسیار مهم به یادبودن است به یادتم خوبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب شمعدانی هایت باش .... ماه اردی بهشت؛ ماه عاشقی های بی ملاحظه است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت،،، بامن رفیقه،،، زخمِ تو،روی قلبم،،، عمییییییییقه....╥﹏╥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏــــــﺰﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫــــﻮﺍیی ﻣﯿﮑﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدوﻧﻪ اس … ﻣﺜﻞ ﻧـــﺎﻣـــﺮدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــہ بـودטּَ ـت مـے نــآزمـ ، مـثـل بہــآر ڪـہ بــہ #اُردیبہـشت َ ـش ../ ! /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی که ببینی چکونه با دیوار .... به مهربانیه یک دوست.... از تو میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توسوگند به رازگل سرخ وبه پروانه که درعشق فنامیگردد زندگی زیبانیست آنچه زیباست تویی توکه آغازمنولحظه ی پایان منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشت میتواند قشنگ ترین سرخط خبرها باشد...وقتی تومیتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم... امنیت تو نیست... آرامش من است...... روز مرد بر همه مرد صفت ها مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي تو بهترين لحظات زندگيت دلت ميخواد يه نفر كنارت باشه كه اون بهترين رو باهاش تقسيم كني بدون اون يه نفر عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مریضم... چشمهایم درد میکند.... تب دارم... اینهمه صغرا و کبری چیدن نمیخواهد، تو نیستی دارم میمیرم..