بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اگر ديدن تو برام بشه خيلي محال، مهم اينه دوستت دارم فاصله هارو بي خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ! مرا چه به فلسفه ؟؟؟ من هنوز در منطق چشمانت مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می ترسم از بهانه هایی که نزدیکم می کنند به اسم عشــــــــــــــــــق ! در فصاحت نگاه های گنگی که عشق را آلوده کرده اند.. هرزگی ات را به دوش عشق نگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پاخوردم زهرکس که گفت یارمنه.چون که دیدم روزوشب درپی آزار منه.هرکه دستی از محبت حلقه کرد برگردنم.دیدم این دست محبت حلقه دارمنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم،حافظ را نیز دوست دارم.....اما خدا حافظی را آنهم از تو هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدني نيستند آنان كه باخط مهر برقلبمان حك شدند حتي اگر دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود عجب فتادن مرد است در کمند غزال سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل هست نمیدونم واس كجاست میگه که به هیچ کس به جز خودت اعتماد نکن. منم به جز خودم وخودت به هیچ کس اعتماد نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین / من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم ، دنباله ی ستاره ی چشمهایت است که در آسمان قلبم سالها پیش جا گذاشته بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام / گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست دیر زمانی در او نگریستم چندان که چون نظر از وی بازگرفتم در پیرامون من همه چیزی به هیئت او در آمده بود.. آن گاه دانستم که مرا دیگر از او گریز نیست.... «شاملو»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قصه هات بودن واسه ما دوای درد / میمردن اخرش همه ادمای بد / با جدایی تو منم میشم ادم بده / بیا خوبی کن و بد بودنو یادم نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون تو یعنی یک مرداب .. می‌رسم به تیرگی یک خواب بگو این تاریکی‌ها با ما نیست .. روزی درمیاد از پشت ابرا مهتاب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اگر ديدن تو برام بشه خيلي محال، مهم اينه دوستت دارم فاصله هارو بي خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ! مرا چه به فلسفه ؟؟؟ من هنوز در منطق چشمانت مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می ترسم از بهانه هایی که نزدیکم می کنند به اسم عشــــــــــــــــــق ! در فصاحت نگاه های گنگی که عشق را آلوده کرده اند.. هرزگی ات را به دوش عشق نگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پاخوردم زهرکس که گفت یارمنه.چون که دیدم روزوشب درپی آزار منه.هرکه دستی از محبت حلقه کرد برگردنم.دیدم این دست محبت حلقه دارمنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم،حافظ را نیز دوست دارم.....اما خدا حافظی را آنهم از تو هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدني نيستند آنان كه باخط مهر برقلبمان حك شدند حتي اگر دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود عجب فتادن مرد است در کمند غزال سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل هست نمیدونم واس كجاست میگه که به هیچ کس به جز خودت اعتماد نکن. منم به جز خودم وخودت به هیچ کس اعتماد نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین / من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم ، دنباله ی ستاره ی چشمهایت است که در آسمان قلبم سالها پیش جا گذاشته بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام / گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست دیر زمانی در او نگریستم چندان که چون نظر از وی بازگرفتم در پیرامون من همه چیزی به هیئت او در آمده بود.. آن گاه دانستم که مرا دیگر از او گریز نیست.... «شاملو»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قصه هات بودن واسه ما دوای درد / میمردن اخرش همه ادمای بد / با جدایی تو منم میشم ادم بده / بیا خوبی کن و بد بودنو یادم نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون تو یعنی یک مرداب .. می‌رسم به تیرگی یک خواب بگو این تاریکی‌ها با ما نیست .. روزی درمیاد از پشت ابرا مهتاب