بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من ، یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط ، فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد"ولی باران نمیداند که من دریایی از دردم"به ظاهر گرچه می خندم "ولی اندر سکوتم تلخ می گریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران .... دیر....!!!! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم!!!نمدانند رو به راهی هستم که تو رفته ای.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ٣ چيز تكيه نكن:غرور،دروغ و عشق.آدم با غرور ميبازه و با عشق ميميره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان دوستی نیست بلکه لطیف ترین غم دنیاست پس به فکرتم از راه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را با هرکه گفتم جوابم کرد...بگذار هرکس هرچه میخواهد بگوید.. من هنوز به معجزه ایمان دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می گفتی چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست.... «فریدون مشیری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که بجای دل بستن یخ بسته ام.آهای!!!روی احساسم پا نگذارید .لیز میخورید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مينهم به خاكت اى پادشاه قلبم قربان قلب پاكت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را ميخواهم و همين ســــــاده ترين قصه يك زمان است تو مــــــرا ميخوانى من تو را نــــــاب ترين شعر زمان ميدانم و تــــــو هم ميدانى تا ابـــــــد در دل من ميمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و جز روي خوشت درنظرم نيست در گيتي افلاك به جز تو قمرم نيست با عشق توشب را به سحرگاه رسانم بي لذت ديدار تو شب را سحرم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست كشيدم كه تو باشي همه ام. با تو بودن زهمه دست كشيدن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيـــــــــــــزم فراق يعنی:"دوری" دوری يعنی: " دلتنگــــــــــی" دلتنگی يعنی: "تـــــــو" تويعنی: همه ی "دنيـــــــــــــای" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم فداي عزيزي كه دنيايي ازدلتنگي را به اميد يك لحظه ديدنش بجان ميخرم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من ، یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط ، فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد"ولی باران نمیداند که من دریایی از دردم"به ظاهر گرچه می خندم "ولی اندر سکوتم تلخ می گریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران .... دیر....!!!! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم!!!نمدانند رو به راهی هستم که تو رفته ای.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ٣ چيز تكيه نكن:غرور،دروغ و عشق.آدم با غرور ميبازه و با عشق ميميره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان دوستی نیست بلکه لطیف ترین غم دنیاست پس به فکرتم از راه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را با هرکه گفتم جوابم کرد...بگذار هرکس هرچه میخواهد بگوید.. من هنوز به معجزه ایمان دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می گفتی چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست.... «فریدون مشیری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که بجای دل بستن یخ بسته ام.آهای!!!روی احساسم پا نگذارید .لیز میخورید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مينهم به خاكت اى پادشاه قلبم قربان قلب پاكت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را ميخواهم و همين ســــــاده ترين قصه يك زمان است تو مــــــرا ميخوانى من تو را نــــــاب ترين شعر زمان ميدانم و تــــــو هم ميدانى تا ابـــــــد در دل من ميمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و جز روي خوشت درنظرم نيست در گيتي افلاك به جز تو قمرم نيست با عشق توشب را به سحرگاه رسانم بي لذت ديدار تو شب را سحرم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست كشيدم كه تو باشي همه ام. با تو بودن زهمه دست كشيدن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيـــــــــــــزم فراق يعنی:"دوری" دوری يعنی: " دلتنگــــــــــی" دلتنگی يعنی: "تـــــــو" تويعنی: همه ی "دنيـــــــــــــای" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم فداي عزيزي كه دنيايي ازدلتنگي را به اميد يك لحظه ديدنش بجان ميخرم.