بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است. معذرت خواهی یعنی : اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگـی به هـیـچــکـس خـیانـت نـکــــردم, جــز خـــــ ـ ـودم. وفـای به تو خـیـانـت یه خــودم بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـواشـکی دوسـتـم داشـتـه باش، آدمایِ دنـیای مــ ـن، چشـمِ دیــدنِ.....عشـ ـق رو نــ ــدارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به آسمان نگاه کن ، شايد کبوتري خسته به آشيانه ي دلت محتاج باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست این نگاه را برایت آرزو میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار من برای ماندن از بی کسی نیست تنها برای بودن با تو پا فشاری میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی ، پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار دنیا خالیست ، مگر چند نفر هستی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها ! به آسمان هم که برسند به همدیگر نمی رسند ؛ تبر ها مگر کاری کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستم اسمتو رو سينه ام خالكوبي كنم اما ترسيدم صداي قلبم اذيتت كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست... صدای پای توست که شب ها در سینه ام میدوی... کافیست کمی خسته شوی.. کافیست بایستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا ابد لیلی آن جنونی که مرا به آن کشاندی خواهم ماند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است. معذرت خواهی یعنی : اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگـی به هـیـچــکـس خـیانـت نـکــــردم, جــز خـــــ ـ ـودم. وفـای به تو خـیـانـت یه خــودم بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـواشـکی دوسـتـم داشـتـه باش، آدمایِ دنـیای مــ ـن، چشـمِ دیــدنِ.....عشـ ـق رو نــ ــدارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به آسمان نگاه کن ، شايد کبوتري خسته به آشيانه ي دلت محتاج باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست این نگاه را برایت آرزو میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار من برای ماندن از بی کسی نیست تنها برای بودن با تو پا فشاری میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی ، پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار دنیا خالیست ، مگر چند نفر هستی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها ! به آسمان هم که برسند به همدیگر نمی رسند ؛ تبر ها مگر کاری کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستم اسمتو رو سينه ام خالكوبي كنم اما ترسيدم صداي قلبم اذيتت كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست... صدای پای توست که شب ها در سینه ام میدوی... کافیست کمی خسته شوی.. کافیست بایستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا ابد لیلی آن جنونی که مرا به آن کشاندی خواهم ماند...