بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دوست دارم كنارم باشي محكم بغلم كني. بزاري آروم اشك بريزم راحت بشم بعد آروم تو گوشم بگي ديوونه من كه باهاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها ميكربي است كه از راه چشم سرايت ميكند و درماني ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم: محبت را كيست لايق؟ پاسخ آمد: او كه يادت ميكند در هر دقايق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام بگم دوستت دارم نه به 21 زبانه دنيا بلكه به زبان قلبم تالاپ تولوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زنده موندن ونفس كشيدن نيست زندگي قانون باورهاست پس باوركن بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم دوستت ندارم،به چشم هایم نگاه نکن.!!! من هیچ وقت دروغگوی خوبی نبوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکاني برايت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگيش را به اطف خودت ببخش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها زمانی زیباتر میشود که برای یاد کردن ، هیچ دلیلی ، جز دلتنگی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان كهنه شرابيست كه چه بيشتر بماند مستي اش بيشتر ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدا خالق انسان به نام انسان خالق غم ها به نام غم ها به وجود آورنده ی اشک ها به نام اشک ها تسکین دهنده ی قلب ها به نام قلب ها ایجادگر عشق و به نام عشق زیباترین خطای انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توي دماغ مني. . . بيجنبه جنبه داشته باش ميخواستم بگم تو نفس مني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفراغ دوری ات آهنگ قلبم در غم است،بی صدا میخندم اما روزگارم درهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به من می رسد ، بوی قفس می دهد ! جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دوست دارم كنارم باشي محكم بغلم كني. بزاري آروم اشك بريزم راحت بشم بعد آروم تو گوشم بگي ديوونه من كه باهاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها ميكربي است كه از راه چشم سرايت ميكند و درماني ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم: محبت را كيست لايق؟ پاسخ آمد: او كه يادت ميكند در هر دقايق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام بگم دوستت دارم نه به 21 زبانه دنيا بلكه به زبان قلبم تالاپ تولوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زنده موندن ونفس كشيدن نيست زندگي قانون باورهاست پس باوركن بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم دوستت ندارم،به چشم هایم نگاه نکن.!!! من هیچ وقت دروغگوی خوبی نبوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکاني برايت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگيش را به اطف خودت ببخش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها زمانی زیباتر میشود که برای یاد کردن ، هیچ دلیلی ، جز دلتنگی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان كهنه شرابيست كه چه بيشتر بماند مستي اش بيشتر ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدا خالق انسان به نام انسان خالق غم ها به نام غم ها به وجود آورنده ی اشک ها به نام اشک ها تسکین دهنده ی قلب ها به نام قلب ها ایجادگر عشق و به نام عشق زیباترین خطای انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توي دماغ مني. . . بيجنبه جنبه داشته باش ميخواستم بگم تو نفس مني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفراغ دوری ات آهنگ قلبم در غم است،بی صدا میخندم اما روزگارم درهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به من می رسد ، بوی قفس می دهد ! جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا !