بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابرای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل تو را که بوی بهار میدهی تو را برای آرامشی که به من میدهی تو را به خاطر آن قلب مهربانت تو را برای خاطر دوست داشتن ❤دوست می‌دارم❤...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزم خوش است چراکه برای تومی خوانم.شبم خوش است چراکه برای من می خوانی.روزگارم خوش نیست چراکه باهم نمی خوانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ از من نمیگیری چی شد افتادم از چشمت؟منم فانوس لبخندت,غرورت,گریه ات,خشمت اسیرم،خسته ام ،سیرم مرا دریاب میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که دوستش داری فیلم نبین ! آهنگ گوش نده ! به پیاده روی نرو ! خاطره نساز !!! وقت نبودنش می فهمی که چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که جهانم بی تو "الف" ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم فقط یک بار سرت را روی سینه ام بگزاری تا طپش نا منظم قلبم را حس کنی . ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است. .میدانم روزی او را خواهم دید کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می‌شودتا ببینمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل ویکی تو گل را برای تو وتو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست غم دل با که توان گفت که دلداری نیست رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هر وقت یادش میفتی بی اختیار با یک لبخند خودتو تابلو کنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از عشق عادت است،هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده است رها مکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نالم ازجدايی اى نازنين كجايى؟ سوزم زدرد هجرت اى بهترين كجايى؟ در باغ آرزوها ديگر گلی نمانده درحسرت گل هستم اى بهترين كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دوسكه محبت است، يكي مال تو...و ديگري صدقه به نيت شادي تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گلها را براي زيبايي زندگيت و كوتاهي عمرشان را براي غمهايت آرزو مندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين كه ياد ما هستي دمت گرم همين كه مرهم دردي دمت گرم در اين دنيا كه مردم بي وفايند همين كه باوفا هستي دمت گرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابرای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل تو را که بوی بهار میدهی تو را برای آرامشی که به من میدهی تو را به خاطر آن قلب مهربانت تو را برای خاطر دوست داشتن ❤دوست می‌دارم❤...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزم خوش است چراکه برای تومی خوانم.شبم خوش است چراکه برای من می خوانی.روزگارم خوش نیست چراکه باهم نمی خوانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ از من نمیگیری چی شد افتادم از چشمت؟منم فانوس لبخندت,غرورت,گریه ات,خشمت اسیرم،خسته ام ،سیرم مرا دریاب میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که دوستش داری فیلم نبین ! آهنگ گوش نده ! به پیاده روی نرو ! خاطره نساز !!! وقت نبودنش می فهمی که چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که جهانم بی تو "الف" ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم فقط یک بار سرت را روی سینه ام بگزاری تا طپش نا منظم قلبم را حس کنی . ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است. .میدانم روزی او را خواهم دید کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می‌شودتا ببینمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل ویکی تو گل را برای تو وتو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست غم دل با که توان گفت که دلداری نیست رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هر وقت یادش میفتی بی اختیار با یک لبخند خودتو تابلو کنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از عشق عادت است،هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده است رها مکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نالم ازجدايی اى نازنين كجايى؟ سوزم زدرد هجرت اى بهترين كجايى؟ در باغ آرزوها ديگر گلی نمانده درحسرت گل هستم اى بهترين كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دوسكه محبت است، يكي مال تو...و ديگري صدقه به نيت شادي تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گلها را براي زيبايي زندگيت و كوتاهي عمرشان را براي غمهايت آرزو مندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين كه ياد ما هستي دمت گرم همين كه مرهم دردي دمت گرم در اين دنيا كه مردم بي وفايند همين كه باوفا هستي دمت گرم