بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توتعطیلی نداره؟به فکرخودت نیستی فکری به حال خستگی مابکن.ماهرروز تادیروقت خرابتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره 1- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید ناز کشید؛ انتظار کشید؛ آه کشید؛ درد کشید؛ فریاد کشید … تنها باید دست کشید و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد / گاهی به نگاهی دل ما شاد توان کرد صید دل ما لایق تیر تو اگر نیست / از بهر خدا آخرش آزاد توان کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتن ای غم و افروختم بس است یک دم رها نمی‌کنی ام سوختم بس است سنگین شدم ز درد و چو سنگی به در خویش خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نشان ابدیت است:تمامی مرزهای زمان رادر می نوردد.سراسر یادمان یک آغاز را پاک.تمامی ترس یک پایان را محومی سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه نمی میرد تاگل به بغل دارد.این سینه نمی میرد تا عشق تورادارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد عجب از محبت من كه در او اثر ندارد غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد ياد عزيزان زدل و جان نرود/جان اگر رفت ولي خاطر خوبان نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ يك گلابي @ با يك مداد آبي @ هزار دفعه نوشتم @ دوست دارم حسابي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه 1 گوشه ي چشمت غم عالم ببرد حيف باشد كه تو باشي و مرا غم ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پروانه روي لبات نشست فراريش نده چون من ادرس لطيفترين غنچه دنيا را بهش دادم و گفتم از طرف من بوسش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم كه راه خانه هايمان از شمال آسمان، تا جنوب زمين ادامه دارد، اما وقتى من تو را دوست دارم، ديگر چه فرقى ميكند، تواهل حوالى آسمان باشى، يا حدود روياهاى من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت نه! به دلت بسپار... من از گم شدن در جاهاى شلوغ ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه لحظه آشنایی آنچه میان دوستان خواهد ماند سرمستی ایام دلدادگیست، خاطرت در خاطرم ماندنیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توتعطیلی نداره؟به فکرخودت نیستی فکری به حال خستگی مابکن.ماهرروز تادیروقت خرابتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره 1- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید ناز کشید؛ انتظار کشید؛ آه کشید؛ درد کشید؛ فریاد کشید … تنها باید دست کشید و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد / گاهی به نگاهی دل ما شاد توان کرد صید دل ما لایق تیر تو اگر نیست / از بهر خدا آخرش آزاد توان کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتن ای غم و افروختم بس است یک دم رها نمی‌کنی ام سوختم بس است سنگین شدم ز درد و چو سنگی به در خویش خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نشان ابدیت است:تمامی مرزهای زمان رادر می نوردد.سراسر یادمان یک آغاز را پاک.تمامی ترس یک پایان را محومی سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه نمی میرد تاگل به بغل دارد.این سینه نمی میرد تا عشق تورادارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد عجب از محبت من كه در او اثر ندارد غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد ياد عزيزان زدل و جان نرود/جان اگر رفت ولي خاطر خوبان نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ يك گلابي @ با يك مداد آبي @ هزار دفعه نوشتم @ دوست دارم حسابي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه 1 گوشه ي چشمت غم عالم ببرد حيف باشد كه تو باشي و مرا غم ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پروانه روي لبات نشست فراريش نده چون من ادرس لطيفترين غنچه دنيا را بهش دادم و گفتم از طرف من بوسش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم كه راه خانه هايمان از شمال آسمان، تا جنوب زمين ادامه دارد، اما وقتى من تو را دوست دارم، ديگر چه فرقى ميكند، تواهل حوالى آسمان باشى، يا حدود روياهاى من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت نه! به دلت بسپار... من از گم شدن در جاهاى شلوغ ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه لحظه آشنایی آنچه میان دوستان خواهد ماند سرمستی ایام دلدادگیست، خاطرت در خاطرم ماندنیست...