بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند ، صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه / که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا مفهوم بزرگيه اما نه به وسعت نگاه تو خدايا چشمان دريايي كسي كه اين پيام رو ميخونه هيچوقت باروني نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دونفرلب پرتگاهی باشن کدومشون رانجات میدی اونی که دوستش داری یا اونی که دوست داره؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين است سرنوشتم، اين سخن را من امروز نه گفتم، نه نوشتم،‎.حقيقت نه به رنگ است، نه به بو، نه به هاي است و نه هو، نه به جام است و سبو، به تو سر بسته در پرده بگويم تو خود، نقطه عشقي، تو خود باغ بهشتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرميکنى آيا ميشوى فراموشم؟ حرف هاى زيبايت مانده است درگوشم اين سکوت معنايش،معنى رضايت نيست حرف هابه لب دارم گرچه سرد وخاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم اين روزها اين شايعه را باور كرده اي كه من بي تو ميميرم!!! عادت ما آدمهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا براى من گنجشك زياد است ولى، به درختان خيابان تو عادت دارم، عادتم داده خيال تو كه يادم باشد، ياد من هم نكنى باز به يادت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی ، زیباترین اسارت زندگی من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا همیشه می توانم تو را از میان تمام مردم دنیا تشخیص دهم ! به شرط آنکه چشمانت را نبندی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى پريدن لازم نيست پرنده باشم، همين كه بخندى بال درمياورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام دنيا، يك صبح سرد، يك چاى داغ، ويك صبح بخيرتو، برايم كافى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى داره، شهرما خانه ى ما باشد يا نباشد وقتی تو نه در شهر ما هستی نه در خانه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو شكوفه ميكنم تو فصلي از نياز و غم ... كنار رد پاي تو ويرونيمو حس ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز را ميتوان حاشا كرد، جزعطر آنكه دوستش دارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ى دستانت كه بركمرم ميزنى، زيباترين اسارت زندگى من است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند ، صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه / که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا مفهوم بزرگيه اما نه به وسعت نگاه تو خدايا چشمان دريايي كسي كه اين پيام رو ميخونه هيچوقت باروني نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دونفرلب پرتگاهی باشن کدومشون رانجات میدی اونی که دوستش داری یا اونی که دوست داره؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين است سرنوشتم، اين سخن را من امروز نه گفتم، نه نوشتم،‎.حقيقت نه به رنگ است، نه به بو، نه به هاي است و نه هو، نه به جام است و سبو، به تو سر بسته در پرده بگويم تو خود، نقطه عشقي، تو خود باغ بهشتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرميکنى آيا ميشوى فراموشم؟ حرف هاى زيبايت مانده است درگوشم اين سکوت معنايش،معنى رضايت نيست حرف هابه لب دارم گرچه سرد وخاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم اين روزها اين شايعه را باور كرده اي كه من بي تو ميميرم!!! عادت ما آدمهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا براى من گنجشك زياد است ولى، به درختان خيابان تو عادت دارم، عادتم داده خيال تو كه يادم باشد، ياد من هم نكنى باز به يادت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی ، زیباترین اسارت زندگی من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا همیشه می توانم تو را از میان تمام مردم دنیا تشخیص دهم ! به شرط آنکه چشمانت را نبندی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى پريدن لازم نيست پرنده باشم، همين كه بخندى بال درمياورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام دنيا، يك صبح سرد، يك چاى داغ، ويك صبح بخيرتو، برايم كافى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى داره، شهرما خانه ى ما باشد يا نباشد وقتی تو نه در شهر ما هستی نه در خانه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو شكوفه ميكنم تو فصلي از نياز و غم ... كنار رد پاي تو ويرونيمو حس ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز را ميتوان حاشا كرد، جزعطر آنكه دوستش دارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ى دستانت كه بركمرم ميزنى، زيباترين اسارت زندگى من است...