بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آنهايی که بودنشان را ميخواهيم زمين را زيباترميکند"هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينم؛ آرزويم اين است: آرزويت ساكن كوچه ي بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ ميگويى دوستم دارى تاخوشحال شوم، من احمق ميشوم تادلگيرنشوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه بودى... آشناشدى... عادت شدى... عشق شدى... هستى شدى... روزگارشدى... خسته شدى... بى وفاشدى... دورشدى... بيگانه شدى... امافراموش نشدى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براي كسي تكراري نميشودهروقت بيايددوست داشتني است وتوهمان باراني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میتوان برای یک عزیز چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او در خلوت خود هر آن طور که خواست آن را معنا کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی / همه شب ها شهاب من بودی / ور شکستم بدون چشمانت / تو تمام حساب من بودی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي من تمام نميشود همين که فکر کنم من و تو دو نفريم دلتنگتر ميشوم براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عطري که تو هديه داده اي به دنيا ثابت خواهم کرد که نه جدايي در راه است و نه قلب هايمان سرد خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانی تمام وجودم هستی این شعر را برای تو نوشتم تا بخوانی و بدانی همه ی زندگی ام هستی نه قافیه دارد ، نه ردیف ، نه آهنگ دارد نه طنین اینها همه حرف دلم بود ، همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته به امواج دریا دل بسته من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو و دل بستم به تو دل بستم به امواج خروشان عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی در خیال عشق تو بودم ، تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ، با همان خیال ، همان آرزوی محال ، در دریای بی کران عشقت غرق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترسکوت کن صدای بی تفاوتیت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي بغض من تقديم غرورت باد. غروري كه لذت دريا را به چشمانت حرام كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با هر که می پرورانی خوش به حالش،مرا همین بس که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست، گاهي وقتا ساكت ولي هميشه در اطراف توست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آنهايی که بودنشان را ميخواهيم زمين را زيباترميکند"هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينم؛ آرزويم اين است: آرزويت ساكن كوچه ي بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ ميگويى دوستم دارى تاخوشحال شوم، من احمق ميشوم تادلگيرنشوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه بودى... آشناشدى... عادت شدى... عشق شدى... هستى شدى... روزگارشدى... خسته شدى... بى وفاشدى... دورشدى... بيگانه شدى... امافراموش نشدى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براي كسي تكراري نميشودهروقت بيايددوست داشتني است وتوهمان باراني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میتوان برای یک عزیز چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او در خلوت خود هر آن طور که خواست آن را معنا کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی / همه شب ها شهاب من بودی / ور شکستم بدون چشمانت / تو تمام حساب من بودی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي من تمام نميشود همين که فکر کنم من و تو دو نفريم دلتنگتر ميشوم براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عطري که تو هديه داده اي به دنيا ثابت خواهم کرد که نه جدايي در راه است و نه قلب هايمان سرد خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانی تمام وجودم هستی این شعر را برای تو نوشتم تا بخوانی و بدانی همه ی زندگی ام هستی نه قافیه دارد ، نه ردیف ، نه آهنگ دارد نه طنین اینها همه حرف دلم بود ، همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته به امواج دریا دل بسته من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو و دل بستم به تو دل بستم به امواج خروشان عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی در خیال عشق تو بودم ، تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ، با همان خیال ، همان آرزوی محال ، در دریای بی کران عشقت غرق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترسکوت کن صدای بی تفاوتیت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي بغض من تقديم غرورت باد. غروري كه لذت دريا را به چشمانت حرام كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با هر که می پرورانی خوش به حالش،مرا همین بس که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست، گاهي وقتا ساكت ولي هميشه در اطراف توست.