بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسي كه دوسش داري ساده دست نكش. چون بعد رفتنش اينقدر قلب و ذهنت پر خاطرات ميشه كه نميتوني قلب و ذهنتو به ديگري بدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارم به يك لاپيرهن خوابيده زيرنسترن*ترسم كه بوي نسترن مست است وهوشيارش كند*اي آفتاب آهسته نه پادرحريم يارمن*ترسم صداي پاي توخواب است وبيدارش كند*فريدون مشيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو آروم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنسيمي شانه هايت رانوازش كرد،بدان ان هواي دل من است كه بيادت مي وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه بعضي وقتها نمي شنوي دوست دارم بخاطر سايلنت دلمه نه اينكه معرفتم كمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرم کن بخند و بگذار ديواني از بوسه برايت بگويم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ركعت گـــريه برايِ خـــاطـره هـــايم يک قنـــوت ســکوتــ برايِ يـــادت دو سجـــده بي قـــراري برايِ عشــقِ بربــــاد رفتــه يک تشـهد برايِ مــــرگِ دلـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم يك ياس تقديمت كنم!
بانگاه لاله ترسيمت كنم!
ازشقايق هاي قلبم شاخه اي؛
ازصميم قلب تقديمت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامى به خوش بويى ياسها،به يك رنگى ناب احساسها سلامى به گل واژه دوستى،من ازكوچه ياسمن آمدم، به ميهمانى نسترن آمدم،ازاين لحظه مهمان قلب منى وبامن ازاين پس نفس ميزنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاسخ من معلمان آشفتند هر چه از حنجره شان در آمد گفتند اما بخدا هنوز هم معتقدم از جاذبه تو سيب ها مي افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور... شراب كه شدم بيا... تو جام بيار... من جان... جام را خالي از جان كن،هراسي نيست.فقط تو خوش باش.همين مرا كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ ميان من وتوخيلى وقت پيش بايدبه پايان ميرسيد،اگرچشمانت آتش بيارمعركه نميشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه ديگه ! راحت توي خونه نشستي . . . . ولي من الان توتعميرگاهم ميدوني چرا ؟ . . چون خرابتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟ دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه ، اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسي كه دوسش داري ساده دست نكش. چون بعد رفتنش اينقدر قلب و ذهنت پر خاطرات ميشه كه نميتوني قلب و ذهنتو به ديگري بدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارم به يك لاپيرهن خوابيده زيرنسترن*ترسم كه بوي نسترن مست است وهوشيارش كند*اي آفتاب آهسته نه پادرحريم يارمن*ترسم صداي پاي توخواب است وبيدارش كند*فريدون مشيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو آروم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنسيمي شانه هايت رانوازش كرد،بدان ان هواي دل من است كه بيادت مي وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه بعضي وقتها نمي شنوي دوست دارم بخاطر سايلنت دلمه نه اينكه معرفتم كمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرم کن بخند و بگذار ديواني از بوسه برايت بگويم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ركعت گـــريه برايِ خـــاطـره هـــايم يک قنـــوت ســکوتــ برايِ يـــادت دو سجـــده بي قـــراري برايِ عشــقِ بربــــاد رفتــه يک تشـهد برايِ مــــرگِ دلـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم يك ياس تقديمت كنم!
بانگاه لاله ترسيمت كنم!
ازشقايق هاي قلبم شاخه اي؛
ازصميم قلب تقديمت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامى به خوش بويى ياسها،به يك رنگى ناب احساسها سلامى به گل واژه دوستى،من ازكوچه ياسمن آمدم، به ميهمانى نسترن آمدم،ازاين لحظه مهمان قلب منى وبامن ازاين پس نفس ميزنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاسخ من معلمان آشفتند هر چه از حنجره شان در آمد گفتند اما بخدا هنوز هم معتقدم از جاذبه تو سيب ها مي افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور... شراب كه شدم بيا... تو جام بيار... من جان... جام را خالي از جان كن،هراسي نيست.فقط تو خوش باش.همين مرا كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ ميان من وتوخيلى وقت پيش بايدبه پايان ميرسيد،اگرچشمانت آتش بيارمعركه نميشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه ديگه ! راحت توي خونه نشستي . . . . ولي من الان توتعميرگاهم ميدوني چرا ؟ . . چون خرابتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟ دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه ، اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو !