بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شدي پنجره شوق چرابسته شدي؟ شايد از همنفسي بادل ماخسته شدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خوش آن لحظه ي ديدار كه ما يار شديم، به صفاي دل هم سخت گرفتار شديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدندكدام راه نزديكتراست؟گفتم به كجا؟گفت:خلوتگه دوست.گفتم كه مگرفاصله اي مي بيني بين دل وآنكس كه دلم منزل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها تلخ شده ام, تلخ تر از سم مار! به ياد روزهاي خوبم مدارا كن و به رويم نيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوداي عشقت در سر مي پروارم،بااينكه زخم ها را در دل مي سوزانم،ولي ميداني هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقيد غمم،خاطرآزاد، كجايى؟تنك است دلم،قوت فرياد كجايى؟باآنكه زمانيست زماياد نكردى! اى آنكه نرفتى دمى ازياد كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم! نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدائی که هستی را با مرگ / دوستی را یک رنگ / زندگی را با رنگ / عشق را رنگارنگ / رنگین کمان را هفت رنگ / شاپرک را صد رنگ / و مرا دلتنگ تو آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک چیز برات آرزو بود...وقتی رسیدی تازه میفهمی آرزوش بهتر از رسیدنش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند دل به نام هم داديم، ماعاشقان رفته ازياديم،ليلى ترين مجنون اين دشتيم،شيرين ترين اندوه فرهاديم،حواى من بامن بمان تامرگ،ماباهم ازيك سيب افتاديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو احساسی به من دادی که وصفش نقطه چین باشد نمی دونم چقدرخوبه اگر عشق این چنین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی چشمان کفتربازی که کفترش بر بام دیگری نشسته ، بیقرارتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هايي هستند که مي گويي تا ديگري را خوشحال کني و دوستت دارم هايي هستند که گفتنش خودت را خوشحال مي کند و چقدر فرق دارن اين دو با هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان يک مانور کوچک بود! قرار بود تير هاي نگاهت مشقي باشد! اما ببين... يک جاي سالم بر قلبم نمانده است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دار می کشم اگر "تو" بخواهی .. دلی را که باخته ام ..! دیه اش : یک قطره باران ؛ می توانی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که دلت پیش من بود گرو،دستان مرا سخت فشردی که نرو. حالا که دلت به دیگری مایل شد،کفشهای مرا جفت نمودی که برو....؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شدي پنجره شوق چرابسته شدي؟ شايد از همنفسي بادل ماخسته شدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خوش آن لحظه ي ديدار كه ما يار شديم، به صفاي دل هم سخت گرفتار شديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدندكدام راه نزديكتراست؟گفتم به كجا؟گفت:خلوتگه دوست.گفتم كه مگرفاصله اي مي بيني بين دل وآنكس كه دلم منزل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها تلخ شده ام, تلخ تر از سم مار! به ياد روزهاي خوبم مدارا كن و به رويم نيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوداي عشقت در سر مي پروارم،بااينكه زخم ها را در دل مي سوزانم،ولي ميداني هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقيد غمم،خاطرآزاد، كجايى؟تنك است دلم،قوت فرياد كجايى؟باآنكه زمانيست زماياد نكردى! اى آنكه نرفتى دمى ازياد كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم! نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدائی که هستی را با مرگ / دوستی را یک رنگ / زندگی را با رنگ / عشق را رنگارنگ / رنگین کمان را هفت رنگ / شاپرک را صد رنگ / و مرا دلتنگ تو آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک چیز برات آرزو بود...وقتی رسیدی تازه میفهمی آرزوش بهتر از رسیدنش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند دل به نام هم داديم، ماعاشقان رفته ازياديم،ليلى ترين مجنون اين دشتيم،شيرين ترين اندوه فرهاديم،حواى من بامن بمان تامرگ،ماباهم ازيك سيب افتاديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو احساسی به من دادی که وصفش نقطه چین باشد نمی دونم چقدرخوبه اگر عشق این چنین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی چشمان کفتربازی که کفترش بر بام دیگری نشسته ، بیقرارتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هايي هستند که مي گويي تا ديگري را خوشحال کني و دوستت دارم هايي هستند که گفتنش خودت را خوشحال مي کند و چقدر فرق دارن اين دو با هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان يک مانور کوچک بود! قرار بود تير هاي نگاهت مشقي باشد! اما ببين... يک جاي سالم بر قلبم نمانده است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دار می کشم اگر "تو" بخواهی .. دلی را که باخته ام ..! دیه اش : یک قطره باران ؛ می توانی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که دلت پیش من بود گرو،دستان مرا سخت فشردی که نرو. حالا که دلت به دیگری مایل شد،کفشهای مرا جفت نمودی که برو....؟!