بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرنفس میکشم تاتمام شودهمه نفس هایی که هی سراغ تورامی گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشانم كه مينگرم به يادت ميافتم چون عزيزانم انگشت شمارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است، باورکردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود؛ به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری... بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم ... اگر عشق نبود؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... ماه را دوست دارى... من ماه هاست كه ، تو را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دربهترین زوایای قلبم خواهی ماند، آنجا که فقط جاودانه ها میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرم مشت ميكني... ميپرسي: گل يا پوچ؟ در دلم ميگويم: فقط دستانت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه‌ات نه شمالی‌ست نه جنوبی اما حرف که می‌زنی باد از شمال می‌وزد و پرندگان از جنوب باز می‌گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیا پر از عاشق نباشه .... تو این دنیا دل صادق نباشه ..... همون بهتر که این دنیا نباشه .... زمین و آسمون یکجا فنا شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو بده من که برات غریبه ام /// من که یه عمره درگیر این احساس ورپریده ام ///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هنگام غروب آسمان را ميبوسد، الان من ميخواهم غروب كنم، آسمانم كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود به كسي كه تو راه عشق ميسوزه و ميسازه هم اسكار بدن،بدون هيچ شكي الان خونه ما پر از اسكار بود! دلتنگ خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده كه برايت نفس،نفس بزنم، نفس به جزتونخواهم براى كس بزنم،مرااسيرخودت كرده اي دعايى كن،كه آخرين نفسم رادراين قفس بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم عاشقت شدم،بهم خنديد و گفت بيخود كردي،قرارمون اين نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو توی قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرنفس میکشم تاتمام شودهمه نفس هایی که هی سراغ تورامی گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشانم كه مينگرم به يادت ميافتم چون عزيزانم انگشت شمارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است، باورکردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود؛ به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری... بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم ... اگر عشق نبود؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... ماه را دوست دارى... من ماه هاست كه ، تو را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دربهترین زوایای قلبم خواهی ماند، آنجا که فقط جاودانه ها میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرم مشت ميكني... ميپرسي: گل يا پوچ؟ در دلم ميگويم: فقط دستانت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه‌ات نه شمالی‌ست نه جنوبی اما حرف که می‌زنی باد از شمال می‌وزد و پرندگان از جنوب باز می‌گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیا پر از عاشق نباشه .... تو این دنیا دل صادق نباشه ..... همون بهتر که این دنیا نباشه .... زمین و آسمون یکجا فنا شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو بده من که برات غریبه ام /// من که یه عمره درگیر این احساس ورپریده ام ///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هنگام غروب آسمان را ميبوسد، الان من ميخواهم غروب كنم، آسمانم كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود به كسي كه تو راه عشق ميسوزه و ميسازه هم اسكار بدن،بدون هيچ شكي الان خونه ما پر از اسكار بود! دلتنگ خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده كه برايت نفس،نفس بزنم، نفس به جزتونخواهم براى كس بزنم،مرااسيرخودت كرده اي دعايى كن،كه آخرين نفسم رادراين قفس بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم عاشقت شدم،بهم خنديد و گفت بيخود كردي،قرارمون اين نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو توی قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود ..