بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها كار بي چراي عالم است ، چه ، آفرينش بدان پايان مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديده به جاش اشك خون مي آيد دل خون شده ، از ديده برون مي آيد دل خون شد از اين غصه كه از قصه عشق مي ديد كه آهنگ جنون مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سينه ام يك دفترتاخورده است واژه هايش خيس وسردومرده است من نميگويم.ولي انصاف نيست .دوريت گويي دلم رابرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شهر تنهايي زياد بلند نيست،از اين به در اين شهر دلي براي تو تنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دلم هنوز . . . ابر اشتياق تو ميبارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی رنگ است، وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبیهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام ، کاش پنجره ات باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانى كه چرازميوه هاسيب نكوست؟ نيمى رخ عاشق است ونيمى رخ دوست، اين زردى وسرخى كه دراوميبينى، زردى رخ عاشق است وسرخى رخ دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سووال : اگه کسی رو که دوستش داری از خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم غم تو دارم،چیزی نگفت و بگذشت.... حافظ خوشا به حالت... یارم گذشت و یارت ..... گفتا : غمت سرآید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار عاشقت شدم اما صدبار باورت کردم ؛ صدبار خواستم فراموشت کنم اما یکبار هم نتونستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشقم را به بازی بگیر و نه بازیت راعاشقانه جلوه بده من زاده احساسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن. “هرگز فراموش نشدن” چه حـــــالـــــــی دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بارتوبگوکه دوستت دارم.....نترس.......من اسمان راگرفته ام که به زمین نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفرسالهاميخوابه تاآرامش نيلوفربه هم نخوره پس اگه كسي رودوست داري براي داشتنش سالها صبركن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها كار بي چراي عالم است ، چه ، آفرينش بدان پايان مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديده به جاش اشك خون مي آيد دل خون شده ، از ديده برون مي آيد دل خون شد از اين غصه كه از قصه عشق مي ديد كه آهنگ جنون مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سينه ام يك دفترتاخورده است واژه هايش خيس وسردومرده است من نميگويم.ولي انصاف نيست .دوريت گويي دلم رابرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شهر تنهايي زياد بلند نيست،از اين به در اين شهر دلي براي تو تنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دلم هنوز . . . ابر اشتياق تو ميبارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی رنگ است، وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبیهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام ، کاش پنجره ات باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانى كه چرازميوه هاسيب نكوست؟ نيمى رخ عاشق است ونيمى رخ دوست، اين زردى وسرخى كه دراوميبينى، زردى رخ عاشق است وسرخى رخ دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سووال : اگه کسی رو که دوستش داری از خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم غم تو دارم،چیزی نگفت و بگذشت.... حافظ خوشا به حالت... یارم گذشت و یارت ..... گفتا : غمت سرآید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار عاشقت شدم اما صدبار باورت کردم ؛ صدبار خواستم فراموشت کنم اما یکبار هم نتونستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشقم را به بازی بگیر و نه بازیت راعاشقانه جلوه بده من زاده احساسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن. “هرگز فراموش نشدن” چه حـــــالـــــــی دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بارتوبگوکه دوستت دارم.....نترس.......من اسمان راگرفته ام که به زمین نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفرسالهاميخوابه تاآرامش نيلوفربه هم نخوره پس اگه كسي رودوست داري براي داشتنش سالها صبركن