بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردي اونيكه دوستش نداري اصرار پشت اصرار! اما اونيكه دوستش داري انگار نه انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین ، با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه نباشم،دنيايك من كم دارد... اماتونباشى... من يك دنيا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد ، اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد یک چای داغ و یک صبح بخیر تو برایم کافی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا مهم نيست كجاست بى تو همه جا دور دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي بي تابيم...!!! تاب ميخورم...!!! تا بيايي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشماتو تصور مي كنم خيلي اروم ميشم، اما وقتي مي بينم ماله من نيستن چشمام پر اشك مي شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب اون چشاتم، عاشق اون صداتم، بادبون کشتیاتم، دیونه ی نگاتم، روانیه اداتم، دیگه جی میخوای ، بخوای نخوای فداتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه اتشكده شيشه وسنگ است دلم/نفسي بادل من باش ك تنگ است دلم ... من اسيرخندهاتم نه اسيرگريه هات من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه که دوستت دارم ناشیانه که دوستت دارم من که لمست نکرده ام ،اما می زنم حدس بعد یک کاما نگاههای تو خاصیت دارد دل برایت اهمیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها سپرده ام بر جاده شبت بتابند تا راه آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود / از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردي اونيكه دوستش نداري اصرار پشت اصرار! اما اونيكه دوستش داري انگار نه انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین ، با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه نباشم،دنيايك من كم دارد... اماتونباشى... من يك دنيا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد ، اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد یک چای داغ و یک صبح بخیر تو برایم کافی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا مهم نيست كجاست بى تو همه جا دور دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي بي تابيم...!!! تاب ميخورم...!!! تا بيايي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشماتو تصور مي كنم خيلي اروم ميشم، اما وقتي مي بينم ماله من نيستن چشمام پر اشك مي شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب اون چشاتم، عاشق اون صداتم، بادبون کشتیاتم، دیونه ی نگاتم، روانیه اداتم، دیگه جی میخوای ، بخوای نخوای فداتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه اتشكده شيشه وسنگ است دلم/نفسي بادل من باش ك تنگ است دلم ... من اسيرخندهاتم نه اسيرگريه هات من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه که دوستت دارم ناشیانه که دوستت دارم من که لمست نکرده ام ،اما می زنم حدس بعد یک کاما نگاههای تو خاصیت دارد دل برایت اهمیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها سپرده ام بر جاده شبت بتابند تا راه آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود / از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود .