بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین الان توی برج 30 طبقه ای ایستاده ام اگه بگی منو دوست نداری خودمو با اسانسورمی رسانم اونجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از حضور گرم لحظه هاى تبدار ، پناه مى بریم زیر چتر سایه بانها در این میان ، به دستهاى تو ، نیازمندم، که مى برند تا خدا ، مرا ، از این میانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


ناگزيرازسفرم بي سر و سامان چون باد/
به گرفتار رهايي نتوان گفت آزاد/كوچ تاچند؟مگرمي شود ازخويش گريخت؟/
بال تنهاغم غربت به پرستوهاداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بودوبه هرگلی نشست امابهتره مثل تومهربون بودوبه هردلی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران خاطراتت ماندني است.. لحن پرمهرصدايت خواندني است.. گرچه مااندك زماني دركنارت بوده ايم.. تاابدمهرووفايت درنهادم ماندني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن ، از آدمی که غصه هاش فراوونه / از آدمی که روز و شب توو لحظه هاش پریشونه / به حرمت اشکای تو به سوی تنهایی می رم / گله نکن عزیزکم ، من دلمو پس می گیرم / گاهی وقتا جایی واسه گله کردن هم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي هيچ دليلي به يادت هستم تانقض كندقانوني راكه هنوز علت مي طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما كه گذشت ؛ ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن تا از همان اول فكري به حال جاي خاليت بكند .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباراني ومن باران پرستم، تودريايي ومن امواج تو هستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است...از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است/بشکن دل بی نوای ما را ای عشق...این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست غريبه اي آشنايت شود كه از قبل روياي با او بودن را در سر مي پروراندي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز كه مهرت بر دل باراني من افتاد،باور كن تورا تمام وجودم قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از رفتنت بند نمي آيد باران چشمانم،گمانم اين است خيانت اشكم به چشمانم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها رو شستم/ جور ديكر هم ديدم/تو هماني كه بايد دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد فرقي نميكند تو دل ببري يا من دل ببازم.اگر حكم،حكم دل نباشد دير يا زود يكنفر خواهد بريد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین الان توی برج 30 طبقه ای ایستاده ام اگه بگی منو دوست نداری خودمو با اسانسورمی رسانم اونجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از حضور گرم لحظه هاى تبدار ، پناه مى بریم زیر چتر سایه بانها در این میان ، به دستهاى تو ، نیازمندم، که مى برند تا خدا ، مرا ، از این میانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


ناگزيرازسفرم بي سر و سامان چون باد/
به گرفتار رهايي نتوان گفت آزاد/كوچ تاچند؟مگرمي شود ازخويش گريخت؟/
بال تنهاغم غربت به پرستوهاداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بودوبه هرگلی نشست امابهتره مثل تومهربون بودوبه هردلی نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران خاطراتت ماندني است.. لحن پرمهرصدايت خواندني است.. گرچه مااندك زماني دركنارت بوده ايم.. تاابدمهرووفايت درنهادم ماندني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن ، از آدمی که غصه هاش فراوونه / از آدمی که روز و شب توو لحظه هاش پریشونه / به حرمت اشکای تو به سوی تنهایی می رم / گله نکن عزیزکم ، من دلمو پس می گیرم / گاهی وقتا جایی واسه گله کردن هم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي هيچ دليلي به يادت هستم تانقض كندقانوني راكه هنوز علت مي طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما كه گذشت ؛ ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن تا از همان اول فكري به حال جاي خاليت بكند .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباراني ومن باران پرستم، تودريايي ومن امواج تو هستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است...از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است/بشکن دل بی نوای ما را ای عشق...این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست غريبه اي آشنايت شود كه از قبل روياي با او بودن را در سر مي پروراندي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز كه مهرت بر دل باراني من افتاد،باور كن تورا تمام وجودم قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از رفتنت بند نمي آيد باران چشمانم،گمانم اين است خيانت اشكم به چشمانم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها رو شستم/ جور ديكر هم ديدم/تو هماني كه بايد دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد فرقي نميكند تو دل ببري يا من دل ببازم.اگر حكم،حكم دل نباشد دير يا زود يكنفر خواهد بريد.