بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگما:اين يارو كه اسمش افتاده بالايه گوشيت بدجوري خرابته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه ي آب پشت سرش خالي ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرامروزگرم بودتوسردبودى خيالى نيست، به ها كردن دستانم عادت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایی و خانه بوی تـو بردارد بیایی و آینـــه روی تو بردارد بیایــی و نمانــی و بماند بو بیایی و نمانی و بماند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و محرم این کار ندارم / فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم / بسیار شدم عاشق از این بیش / آن صبر که هر بار بود این بار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات و محبتها چوبهای خیسند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند و قدر دوستان خوب را "دلهای تنگ"..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اگه گفتی امروز چه روزیه؟بگو دیگه........ . . . . . .زیاد فکر نکن امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر میخواهد ومن...بی هنرترین انسان عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح امروزكسي گفت به من: تو چقدر تنهايي! گفتمش درپاسخ: تو چقدر ناداني! تن من گرتنهاست، دل من بادلهاست. دوستاني دارم، همه ازجنس بلور كه دعايم گويند و دعاشان گويم. يادشان در دل من، قلبشان منزل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار تا ببویمت ای نوشخند صبح بگزار تا بنوشمت ای چشمه شراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خندهای توام بیشتر بخند  خورشید آرزوی منی بر من گرمتر بتاب  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيبايي! وقتي درخواب ميبينمت! بدون حضور او!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه همش خياله بذار دستاتو بگيرم! بذار تو فرض محالم من براي تو بميرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای دوست تحمل بنمایی ،همچو خاری که شود همدم گل،با تو تا مرز شکفتن ،با تو تا سبز شدن ،آنطرف تر حتی!با تو تا زردشدن میمانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بیبن من گم شدم نمیدونم از کجا باید برم .. . . . بگو از کدوم طرف باید قربونت برم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگما:اين يارو كه اسمش افتاده بالايه گوشيت بدجوري خرابته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه ي آب پشت سرش خالي ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرامروزگرم بودتوسردبودى خيالى نيست، به ها كردن دستانم عادت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایی و خانه بوی تـو بردارد بیایی و آینـــه روی تو بردارد بیایــی و نمانــی و بماند بو بیایی و نمانی و بماند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و محرم این کار ندارم / فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم / بسیار شدم عاشق از این بیش / آن صبر که هر بار بود این بار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات و محبتها چوبهای خیسند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند و قدر دوستان خوب را "دلهای تنگ"..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اگه گفتی امروز چه روزیه؟بگو دیگه........ . . . . . .زیاد فکر نکن امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر میخواهد ومن...بی هنرترین انسان عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح امروزكسي گفت به من: تو چقدر تنهايي! گفتمش درپاسخ: تو چقدر ناداني! تن من گرتنهاست، دل من بادلهاست. دوستاني دارم، همه ازجنس بلور كه دعايم گويند و دعاشان گويم. يادشان در دل من، قلبشان منزل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار تا ببویمت ای نوشخند صبح بگزار تا بنوشمت ای چشمه شراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خندهای توام بیشتر بخند  خورشید آرزوی منی بر من گرمتر بتاب  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيبايي! وقتي درخواب ميبينمت! بدون حضور او!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه همش خياله بذار دستاتو بگيرم! بذار تو فرض محالم من براي تو بميرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای دوست تحمل بنمایی ،همچو خاری که شود همدم گل،با تو تا مرز شکفتن ،با تو تا سبز شدن ،آنطرف تر حتی!با تو تا زردشدن میمانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بیبن من گم شدم نمیدونم از کجا باید برم .. . . . بگو از کدوم طرف باید قربونت برم