بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارانه محبتهاتو قطع نکن! ما زیر خط فقر مهربونی هاتیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن هیچگاه آسان نیست... اگر این طور بود فرهاد به جای کوه، دل میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو را چند صباحي است نديدم
يكبار دگر خانه ات آباد،
بگو سيب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بلندترین تفسیر دوست داشتن است. پس به سکوتم اعتماد کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود . . . . . . هنوزم هست و همیشه به یادته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جهان قاصدک ناز به راهت باشد، بوی گل، نذر قشنگی نگاهت باشد، خداوند شب و روز و تمام لحظات... با همه قدرت خود، پشت و پناهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(((حكم دادگاه))) شما به دليل
حمل مرام،
ومصرف بي رويه محبت،
وداشتن بي حد معرفت، 
به حبس ابد درقلب من محكوم هستيد.

 (((ختم جلسه)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل که نه ،در "جانی"، در جان منی و در "دلم" میمانی.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که هنوز علت می طلبد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست/ همربان این آسمان ازآن توست/ آسمانم هدیه ای از سوی من/ تا بدانی این دلم در یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست فقط خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین از هر چه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشمای تو گیرم فقط همین دوست دارم تبسم فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری م را به حسابِ ضعف و بی کسی ام نگذار دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید...!تلنگری بزنی، آوار می شوم....شکستنی تر از آنم که محتاجِ سنگی باشم...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تااسم زيباي تورادربهترين جاي قلبم ميكاشتم وباخون دلم آب ياري مكردم تابداني دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم نميدانم اينجا چه فصليست؟ كه من كال ماندم و به تو نميرسم‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهي كه دلم تنگ و نگاهم ابري است ، كاش ميشد كه تو را ميديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي توي قلبت هست، كه روزي خونه ي من بود' به اين زودي نگو ديره' به اين زودي نگو بدرود'

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارانه محبتهاتو قطع نکن! ما زیر خط فقر مهربونی هاتیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن هیچگاه آسان نیست... اگر این طور بود فرهاد به جای کوه، دل میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو را چند صباحي است نديدم
يكبار دگر خانه ات آباد،
بگو سيب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بلندترین تفسیر دوست داشتن است. پس به سکوتم اعتماد کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود . . . . . . هنوزم هست و همیشه به یادته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جهان قاصدک ناز به راهت باشد، بوی گل، نذر قشنگی نگاهت باشد، خداوند شب و روز و تمام لحظات... با همه قدرت خود، پشت و پناهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(((حكم دادگاه))) شما به دليل
حمل مرام،
ومصرف بي رويه محبت،
وداشتن بي حد معرفت، 
به حبس ابد درقلب من محكوم هستيد.

 (((ختم جلسه)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل که نه ،در "جانی"، در جان منی و در "دلم" میمانی.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که هنوز علت می طلبد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست/ همربان این آسمان ازآن توست/ آسمانم هدیه ای از سوی من/ تا بدانی این دلم در یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست فقط خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین از هر چه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشمای تو گیرم فقط همین دوست دارم تبسم فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری م را به حسابِ ضعف و بی کسی ام نگذار دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید...!تلنگری بزنی، آوار می شوم....شکستنی تر از آنم که محتاجِ سنگی باشم...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تااسم زيباي تورادربهترين جاي قلبم ميكاشتم وباخون دلم آب ياري مكردم تابداني دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم نميدانم اينجا چه فصليست؟ كه من كال ماندم و به تو نميرسم‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهي كه دلم تنگ و نگاهم ابري است ، كاش ميشد كه تو را ميديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي توي قلبت هست، كه روزي خونه ي من بود' به اين زودي نگو ديره' به اين زودي نگو بدرود'