بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به لبهای پراز خنده ی تو مینگرم می گریم.. تو به چشمان پر از گریه ی من مینگری... می خندی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه داری را با آرزوی آنچه نداری خراب نکن....اما بدان آنچه حال داری روزی آرزویش را داشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها را شستم.جور دیگر دیدم.بازهم فرقی نداشت.توهمان بودی که باید دوست داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد" گول می‌زنیم ! " قسمت" اراده من و توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حـال فـرهـاد ... چــون تلخ ترين خـاطـره اش شيـريـن بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام/ با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي ها مترسك رو دوست ندارن چون پرنده ها رو ميترسونه. اما من دوستش دارم. چون تنهايي رو درك ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدای آهنگ آروم میشم اما مگر آهنگ آرامش صدای تو را دارد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رابه من بده ازآتش بگذريم آنان كه سوختندهمه تنهابودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك ستاره مني منم اسير بودنت از ته دل داد ميزنم ميمرم از نبودنت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها را برای آشنایی دارم که باعث شد زیباترین ها را درون قلبم احساس کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي بيايد و گاهي نه . شبيه هواست ، ساكت اما هميشه در اطراف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش ... من تمام شب های تاریخ را تاب میاورم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته ترین پت پت یک فانوسم،با تک تک پای قاصدک می پوسم، ای دست پر از ترانه و نور بیا ،از دور قدم های تو را ،می بوسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بازگشتت شمع ها را روشن نگاه میدارم پس تا نامت در دل جاریست بازگرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به لبهای پراز خنده ی تو مینگرم می گریم.. تو به چشمان پر از گریه ی من مینگری... می خندی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه داری را با آرزوی آنچه نداری خراب نکن....اما بدان آنچه حال داری روزی آرزویش را داشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها را شستم.جور دیگر دیدم.بازهم فرقی نداشت.توهمان بودی که باید دوست داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد" گول می‌زنیم ! " قسمت" اراده من و توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حـال فـرهـاد ... چــون تلخ ترين خـاطـره اش شيـريـن بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام/ با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي ها مترسك رو دوست ندارن چون پرنده ها رو ميترسونه. اما من دوستش دارم. چون تنهايي رو درك ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدای آهنگ آروم میشم اما مگر آهنگ آرامش صدای تو را دارد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رابه من بده ازآتش بگذريم آنان كه سوختندهمه تنهابودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك ستاره مني منم اسير بودنت از ته دل داد ميزنم ميمرم از نبودنت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها را برای آشنایی دارم که باعث شد زیباترین ها را درون قلبم احساس کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي بيايد و گاهي نه . شبيه هواست ، ساكت اما هميشه در اطراف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش ... من تمام شب های تاریخ را تاب میاورم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته ترین پت پت یک فانوسم،با تک تک پای قاصدک می پوسم، ای دست پر از ترانه و نور بیا ،از دور قدم های تو را ،می بوسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بازگشتت شمع ها را روشن نگاه میدارم پس تا نامت در دل جاریست بازگرد.