بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم مي خواهد نامه بنويسم... تمبر و پاكت هم هست و يك عالمه حرف... كاش كسي جايي منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خيلي ميخواد,به نفست بگو نفسمو بخواد,اگه نفست نفسمو نخواد,به نفسم ميگم بند بياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايش مينويسم دلتنگشم، ميدانم كه نميداند، ولى ميدانم كه ميخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخداپرسيدم گل بيخاروجود داره؟ گفت:هيسسسس،داره اس ام اس ميخونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطورنميشود،بايديك غريق نجات هميشه همراهم باشد،غرق درفكرت شدن،اصلأدست خودم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تونياز دارم، مثل آدم به حوا، نه، نه، مثل آدم به هوا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهاي مرابه چشمهايش گره زد/بر زندگيم رنگ غم وخاطره زد/اورفت نه طبق قانون وداع/يكبارفقط به شيشه ى پنجره زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ه ه ه ه ه گراهام؛ كاش اختراع نميكردي تلفني را كه زنگ نميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيراهن هيچ فصلي خيس تر از بهاري نخواهد بود كه عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چادرنشينان كويرم، دهاتي زاده اي از مالميرم. اگر در كلبه ما پا بذاري، شما را با دل و جان ميپذيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از آسمان که نه....آسمان از تو آمده.... تو روی زمین که نیستی....زمین زیر پای توست.... هوا را که تو تنفس نمیکنی...هوا محتاج نفس های توست... ای مهربان.. من تو را به لحظه های اجابت دعا می سپارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم صفحه اي از كتاب زندگي هستم، كه روزي مرا ورق زد، خوب بخوان كه هرگز در صفحه بعد نخواهي ديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازشم کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبض قلبم درهوايت بيقراري ميكند
در هواي ديدنت لحظه شماري ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کلبه ی قلبم دعوتت میکنم،تاببینی اجاق سرد دلم باچیزی به جز یادت گرم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجا هستی؟ نمیدانم... آن روزها فریاد میزدی همیشه با من میمانی... اما ردپایت را پاک کردی" تا مبادا دنبالت بگردم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم مي خواهد نامه بنويسم... تمبر و پاكت هم هست و يك عالمه حرف... كاش كسي جايي منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خيلي ميخواد,به نفست بگو نفسمو بخواد,اگه نفست نفسمو نخواد,به نفسم ميگم بند بياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايش مينويسم دلتنگشم، ميدانم كه نميداند، ولى ميدانم كه ميخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخداپرسيدم گل بيخاروجود داره؟ گفت:هيسسسس،داره اس ام اس ميخونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطورنميشود،بايديك غريق نجات هميشه همراهم باشد،غرق درفكرت شدن،اصلأدست خودم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تونياز دارم، مثل آدم به حوا، نه، نه، مثل آدم به هوا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهاي مرابه چشمهايش گره زد/بر زندگيم رنگ غم وخاطره زد/اورفت نه طبق قانون وداع/يكبارفقط به شيشه ى پنجره زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ه ه ه ه ه گراهام؛ كاش اختراع نميكردي تلفني را كه زنگ نميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيراهن هيچ فصلي خيس تر از بهاري نخواهد بود كه عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چادرنشينان كويرم، دهاتي زاده اي از مالميرم. اگر در كلبه ما پا بذاري، شما را با دل و جان ميپذيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از آسمان که نه....آسمان از تو آمده.... تو روی زمین که نیستی....زمین زیر پای توست.... هوا را که تو تنفس نمیکنی...هوا محتاج نفس های توست... ای مهربان.. من تو را به لحظه های اجابت دعا می سپارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم صفحه اي از كتاب زندگي هستم، كه روزي مرا ورق زد، خوب بخوان كه هرگز در صفحه بعد نخواهي ديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازشم کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبض قلبم درهوايت بيقراري ميكند
در هواي ديدنت لحظه شماري ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کلبه ی قلبم دعوتت میکنم،تاببینی اجاق سرد دلم باچیزی به جز یادت گرم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجا هستی؟ نمیدانم... آن روزها فریاد میزدی همیشه با من میمانی... اما ردپایت را پاک کردی" تا مبادا دنبالت بگردم!