بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر به هــوا شــده ام، تــو هم زير ســرت بلــند شده... چقــدر عجيــب... فکــر مي کــردم قلــب هميشــه گرفتــار مي شــود؛ امــا انگــار ســر، نقش کليــدي تري دارد در اين ماجــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خواب بودم يهو با يه صداي بلند شدم ديدم قلبمه به ياد تو هنوز نخوابيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسراپاادعایی عزیزم...انکارنکن!عشقت راچشیدم....طعم کشک میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه که میخواهی میرسی چرا که من هر بار یک هیزم به آتش اضافه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تكراري نميشود هروقت بيايد دوست داشتنيست تو براي باراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شدم بی تو دلم وا نشد،جز تو کسی باب دل ما نشد،هرچه پرستو شدم و پر زدم ،هم نفسی مثل "تو" پیدا نشد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزِ من ! هنوزوقتی آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت راروی ِ موهایم حس میكنم تو هنوزبا تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلmanپيشto،عشقman خندهto،فكرmanچهرهto،اميدman نگاهto،جون manفدايto .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لای خاطرات تلخم یاد تو همیشه شیرین،تا ابد فکر تو هستم،نازنین ای یار دیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من به تو اجازه دادم که باز رفتی اون بالا،هان؟بیا پایین زودباش آخه تو فقط ماه منی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره را به دست قلب می سپارم که با تپش آن هر لحظه به یاد تو باشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم من... کاش میدانستی این حرف... هیچوقت حرف نبود................. یادآوری عشق بود و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم پوچ شد... از وقتی که در دستانت گلی برای لبخند امروزم نبود........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی با من راه بیا... دلم برای قدم هایمان کنارهم... تنگ شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... بی آنکه دروغ بگویم حالم خوب است... دوستت دارم و درهمین لحظه که این را میگویم... جدی حالم خوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را گرفتم،گم شدم.ترس من از گم شدن نیست .از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر به هــوا شــده ام، تــو هم زير ســرت بلــند شده... چقــدر عجيــب... فکــر مي کــردم قلــب هميشــه گرفتــار مي شــود؛ امــا انگــار ســر، نقش کليــدي تري دارد در اين ماجــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خواب بودم يهو با يه صداي بلند شدم ديدم قلبمه به ياد تو هنوز نخوابيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسراپاادعایی عزیزم...انکارنکن!عشقت راچشیدم....طعم کشک میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه که میخواهی میرسی چرا که من هر بار یک هیزم به آتش اضافه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تكراري نميشود هروقت بيايد دوست داشتنيست تو براي باراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شدم بی تو دلم وا نشد،جز تو کسی باب دل ما نشد،هرچه پرستو شدم و پر زدم ،هم نفسی مثل "تو" پیدا نشد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزِ من ! هنوزوقتی آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت راروی ِ موهایم حس میكنم تو هنوزبا تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلmanپيشto،عشقman خندهto،فكرmanچهرهto،اميدman نگاهto،جون manفدايto .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لای خاطرات تلخم یاد تو همیشه شیرین،تا ابد فکر تو هستم،نازنین ای یار دیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من به تو اجازه دادم که باز رفتی اون بالا،هان؟بیا پایین زودباش آخه تو فقط ماه منی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره را به دست قلب می سپارم که با تپش آن هر لحظه به یاد تو باشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم من... کاش میدانستی این حرف... هیچوقت حرف نبود................. یادآوری عشق بود و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم پوچ شد... از وقتی که در دستانت گلی برای لبخند امروزم نبود........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی با من راه بیا... دلم برای قدم هایمان کنارهم... تنگ شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... بی آنکه دروغ بگویم حالم خوب است... دوستت دارم و درهمین لحظه که این را میگویم... جدی حالم خوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را گرفتم،گم شدم.ترس من از گم شدن نیست .از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند...