بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه است . . . آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد عقل لبریز زبانت باشد و دلت وصل خدایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت …. چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… کاش همه این را مى فهمیدند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم… اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوا ي تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای … همین کافیست … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند ، به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم ، باقیمانده صفــر میشــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببــــــــــار بــــــــاران…. مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته… آبـــــــــــــ پشتــــــــــ پـــــــــایش بـریــــــــزمـــــ…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار ؛ زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز ! اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم… ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو که "دوستت دارم" نترس............................... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من قفس می خواهد این روزها زیادی ولگرد شده... مدام حوالی احساس تو می پلکد... یکی از همین روزها حبسش خواهم کرد...می بینی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه است . . . آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد عقل لبریز زبانت باشد و دلت وصل خدایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت …. چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… کاش همه این را مى فهمیدند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم… اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوا ي تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای … همین کافیست … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند ، به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم ، باقیمانده صفــر میشــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببــــــــــار بــــــــاران…. مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته… آبـــــــــــــ پشتــــــــــ پـــــــــایش بـریــــــــزمـــــ…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار ؛ زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز ! اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم… ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو که "دوستت دارم" نترس............................... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من قفس می خواهد این روزها زیادی ولگرد شده... مدام حوالی احساس تو می پلکد... یکی از همین روزها حبسش خواهم کرد...می بینی