بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زيباست،اماوقتي بي وفايي را ديدي،عشق رامجازات نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دلخستگي های مداوم نیست ، هست ؟ دوری و دلبستگی ها گرچه لازم نیست ، هست ! دوری و دلواپسم ، دلواپس احساس تو ... راستی ، دلواپسی هایم مزاحم نیست ؟ هست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه گوشه دلتو بذار واسه خلوت اونی که خلوتشو با خاطرات تو پر کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی هشت مرا در گرو نه کردی / مثل یک غده فقط غصه ترشح کردی مثل یک صاعقه در جنگل آرام دلم / ناگهان آمدی و جلب توجه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد / جز تو کسی باب دل ما نشد هرچه پرستو شدم و پر زدم / همسفری مثل تو پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساحل خسته را تو پیدا کردی / این موج نشسته را تو برپا کردی من خاموش و خسته، خفته بودم ای یار / مرداب دل مرا تو دریا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز اون روز فراموشم نمیشه / که با دست قشنگت روی شیشه کشیدی عکس قلبی و نوشتی / واسه امروز و فردا و همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب، چراغ تا سحر دستم بود / در خواب، کلید هر چه در، دستم بود زیباتر از این خواب ندیدم خوابی / بیدار شدم، دست تو در دستم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من غریبگی نکن/ با من که درگیر توام/ چشماتو از من بر ندار/ من مات تصویر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آن خودم...روی آن نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می آویزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستوخیلی میخاد...به نفست بگو نفسمو بخاد....اگه نفست نفسمو نخاد... به نفسم میگم بند بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش تــو بچگیمــون... بــه جــای اذان در گوشمــون مــی گــفتن: تــا زنــده ای دربــرابــر کســی کــه... بــه خودت علــاقــه منــدش کــردی مسئولــی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را به چشمانم بسپار، آرامش با تو بودن درش موج میزند، و امید با تو ماندن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم فـیــلــم بــلــنــد مــی خــواهــد یـه واقــعـیـتـــ عــاشــقــآنــه بــا پــر از سـکــانــس هــای بــا تــو بــودن و یــکـــ دکــمـه ی تــکــرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چراغ دل تاریكم از این خانه مرو، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو، شمع من باش و بمان نور ز تو اشك ز من، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو، سوختی جان مرا آه مكن، اشك مریز، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من عاشق شدم دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود من بودمو چشمان تو نه عقل بودو نه دلی چیزی نمیدانم از این دیوانگی و.....عاقلی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زيباست،اماوقتي بي وفايي را ديدي،عشق رامجازات نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دلخستگي های مداوم نیست ، هست ؟ دوری و دلبستگی ها گرچه لازم نیست ، هست ! دوری و دلواپسم ، دلواپس احساس تو ... راستی ، دلواپسی هایم مزاحم نیست ؟ هست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه گوشه دلتو بذار واسه خلوت اونی که خلوتشو با خاطرات تو پر کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی هشت مرا در گرو نه کردی / مثل یک غده فقط غصه ترشح کردی مثل یک صاعقه در جنگل آرام دلم / ناگهان آمدی و جلب توجه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد / جز تو کسی باب دل ما نشد هرچه پرستو شدم و پر زدم / همسفری مثل تو پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساحل خسته را تو پیدا کردی / این موج نشسته را تو برپا کردی من خاموش و خسته، خفته بودم ای یار / مرداب دل مرا تو دریا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز اون روز فراموشم نمیشه / که با دست قشنگت روی شیشه کشیدی عکس قلبی و نوشتی / واسه امروز و فردا و همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب، چراغ تا سحر دستم بود / در خواب، کلید هر چه در، دستم بود زیباتر از این خواب ندیدم خوابی / بیدار شدم، دست تو در دستم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من غریبگی نکن/ با من که درگیر توام/ چشماتو از من بر ندار/ من مات تصویر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آن خودم...روی آن نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می آویزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستوخیلی میخاد...به نفست بگو نفسمو بخاد....اگه نفست نفسمو نخاد... به نفسم میگم بند بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش تــو بچگیمــون... بــه جــای اذان در گوشمــون مــی گــفتن: تــا زنــده ای دربــرابــر کســی کــه... بــه خودت علــاقــه منــدش کــردی مسئولــی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را به چشمانم بسپار، آرامش با تو بودن درش موج میزند، و امید با تو ماندن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم فـیــلــم بــلــنــد مــی خــواهــد یـه واقــعـیـتـــ عــاشــقــآنــه بــا پــر از سـکــانــس هــای بــا تــو بــودن و یــکـــ دکــمـه ی تــکــرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چراغ دل تاریكم از این خانه مرو، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو، شمع من باش و بمان نور ز تو اشك ز من، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو، سوختی جان مرا آه مكن، اشك مریز، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من عاشق شدم دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود من بودمو چشمان تو نه عقل بودو نه دلی چیزی نمیدانم از این دیوانگی و.....عاقلی....