بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان میل تو دارد دل من، كه اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد، قدمش میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرباغم دوریت نسازم چه کنم/بایادتوگرعشق نبازم چه کنم/چون در نظرم فقط تویی مایه ناز/گرمن به تو ننازم چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطربسپاردر تقويم رفاقت روزى بنام "فراموشي" وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه ی دغدغه اش باران نیست، گاه از غصه ی تنها شدنش می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کبوتری که بالش منم،به گلی که خارش منم،شبه که زنده دارش منم،دوستی که خواهانش منم و بر عزیزی که چشم انتظارش منم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرآبى مىنشيندروى كاشى، وقتى كه معشوق غزلهايم توباشى، برگرد... شايدشعرآرامش بگيرد، چيزى نمانده واژه را ازهم بپاشى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره راكه بازميكنى، دلم مى آيدولب طاقچه ى نگاهت مى نشيند! ميبينى؟! دلم بى دام ودانه،جلدنگاهت شده است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزبه خودم قول ميدهم، فردافراموشت كنم، اما... ... صبح كه ميشود، فراموش ميكنم... تورانه...! قولم را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر فریادهایم را سکوت کرده ام که اگر به چشمانم بنگری کرمی شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دو سكه محبت است .يكي مال تو وديگري صدقه براي شادي دل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را باز كن خبرى دارم، قلبم را بشكاف نامه اى دارم نامه را باز كن ، دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی من زیاد به خیابون ها وارد نیستم ، میشه بگی از کدوم طرف قربونت برم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست باتو، 
 درخودم...
زندگى مى كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى يعنى يك سار پريد، از چه دلتنگ شدى؟ دلخوشى ها كم نيست، مثلا اين خورشيد. سهراب سپهرى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان میل تو دارد دل من، كه اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد، قدمش میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرباغم دوریت نسازم چه کنم/بایادتوگرعشق نبازم چه کنم/چون در نظرم فقط تویی مایه ناز/گرمن به تو ننازم چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطربسپاردر تقويم رفاقت روزى بنام "فراموشي" وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه ی دغدغه اش باران نیست، گاه از غصه ی تنها شدنش می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کبوتری که بالش منم،به گلی که خارش منم،شبه که زنده دارش منم،دوستی که خواهانش منم و بر عزیزی که چشم انتظارش منم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرآبى مىنشيندروى كاشى، وقتى كه معشوق غزلهايم توباشى، برگرد... شايدشعرآرامش بگيرد، چيزى نمانده واژه را ازهم بپاشى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره راكه بازميكنى، دلم مى آيدولب طاقچه ى نگاهت مى نشيند! ميبينى؟! دلم بى دام ودانه،جلدنگاهت شده است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزبه خودم قول ميدهم، فردافراموشت كنم، اما... ... صبح كه ميشود، فراموش ميكنم... تورانه...! قولم را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر فریادهایم را سکوت کرده ام که اگر به چشمانم بنگری کرمی شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دو سكه محبت است .يكي مال تو وديگري صدقه براي شادي دل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را باز كن خبرى دارم، قلبم را بشكاف نامه اى دارم نامه را باز كن ، دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی من زیاد به خیابون ها وارد نیستم ، میشه بگی از کدوم طرف قربونت برم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست باتو، 
 درخودم...
زندگى مى كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى يعنى يك سار پريد، از چه دلتنگ شدى؟ دلخوشى ها كم نيست، مثلا اين خورشيد. سهراب سپهرى