بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیایی که برای یک تکه سیب همه بهشتیان زمین گیرشده اند چه انتظار غریبی است عدالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادم بیاری که همیشه به یادتم و یادت هیچوقت از یادم نمیره یادت نره............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه محبت سرجاشه چه داری چه نداری توعزیزروزگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن چون ساده زيستن زيباست،پس ساده مي گويم فراموش شدني نيستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاديهايم هديه به تو،اندك بودنش راخرده مگير،اين تمام سهمم ازروزگاراست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر كه بزرگترين ارزويم چقدر كوتاه است:"تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي باغ شانه ات هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوق شركت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سرنوشت درختان باغمان تبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.میتوانم تپشهای قلبت رو شمارش کنم ….. چشمای بیقرارت هنوزم خیلی حرفها دارند که بزنند…. . . . . . هستی…. آخه تو ، توی قلب منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى توراميكند، ميروم سراغ شعرهايم... اين روزهاخوب يادگرفته ام خودرابه كوچه على چپ بزنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش،گفته بودى عاشق ديگرى شده اى... من خودم هم عاشق بودم، دردت را درك ميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟ چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیایی که برای یک تکه سیب همه بهشتیان زمین گیرشده اند چه انتظار غریبی است عدالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادم بیاری که همیشه به یادتم و یادت هیچوقت از یادم نمیره یادت نره............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه محبت سرجاشه چه داری چه نداری توعزیزروزگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن چون ساده زيستن زيباست،پس ساده مي گويم فراموش شدني نيستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاديهايم هديه به تو،اندك بودنش راخرده مگير،اين تمام سهمم ازروزگاراست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر كه بزرگترين ارزويم چقدر كوتاه است:"تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي باغ شانه ات هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوق شركت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سرنوشت درختان باغمان تبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.میتوانم تپشهای قلبت رو شمارش کنم ….. چشمای بیقرارت هنوزم خیلی حرفها دارند که بزنند…. . . . . . هستی…. آخه تو ، توی قلب منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى توراميكند، ميروم سراغ شعرهايم... اين روزهاخوب يادگرفته ام خودرابه كوچه على چپ بزنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش،گفته بودى عاشق ديگرى شده اى... من خودم هم عاشق بودم، دردت را درك ميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟ چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .