بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی با الاکلنگ می مونه اونی که عاشق تره همیشه خودشو می آره پایین تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی برای فردایمان بگذار<به اندازه یک نگاه یک لبخند تا به یاد داشته باشیم روزی عاشق هم بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند.بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند/قلب من با هر صدا با هر نفس با هر تپش /یک نفس دارد دعایت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز/همه سیرن تو پیاز/همه شورن تو شیکر/همه قلوه تو جیگر!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رقیب من تو عشق با تو آیینه ست که دیر یا زود اونم از بین میبرمش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر:
ارزش محبت به استمرارآنست،نه به مقدارآن
پس مرا كم،اماهميشه دوست بدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی و نمانی دل من مبماند دل من عهد شکن نیست خدا میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست ! و هر روز ... ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این که من... تو را... با تمام بدیهایی که در حقم میکنی...!! هنوز... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درديده ى مانقش رخ دوست اگرنيست،يادش به دلم لحظه اى ازسينه جدانيست.درسينه ى 
بي كينه ى مانقش توجاريست،هرچندكه درديده ي ماجاى توخاليست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداموميشنوي ديگه ازم جدانشو،دنيابهم وفانكردتوديگه بي وفانشو،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ما هــر پنجره ، دیوار شد درد مـــا در بودن ما ریشه داشت رفتن و مردن ، علاج کــار شد آشنایی های خوش آغاز ما ابتدا نفرت ، سپس انکار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ميشه آفتابو صدا كرد/ معتبر مثل طلا كرد با هم ميشه سنگ بي صدا رو/ با ناز ترانه آشنا كرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی با الاکلنگ می مونه اونی که عاشق تره همیشه خودشو می آره پایین تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی برای فردایمان بگذار<به اندازه یک نگاه یک لبخند تا به یاد داشته باشیم روزی عاشق هم بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند.بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند/قلب من با هر صدا با هر نفس با هر تپش /یک نفس دارد دعایت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز/همه سیرن تو پیاز/همه شورن تو شیکر/همه قلوه تو جیگر!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رقیب من تو عشق با تو آیینه ست که دیر یا زود اونم از بین میبرمش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر:
ارزش محبت به استمرارآنست،نه به مقدارآن
پس مرا كم،اماهميشه دوست بدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی و نمانی دل من مبماند دل من عهد شکن نیست خدا میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست ! و هر روز ... ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این که من... تو را... با تمام بدیهایی که در حقم میکنی...!! هنوز... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درديده ى مانقش رخ دوست اگرنيست،يادش به دلم لحظه اى ازسينه جدانيست.درسينه ى 
بي كينه ى مانقش توجاريست،هرچندكه درديده ي ماجاى توخاليست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداموميشنوي ديگه ازم جدانشو،دنيابهم وفانكردتوديگه بي وفانشو،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ما هــر پنجره ، دیوار شد درد مـــا در بودن ما ریشه داشت رفتن و مردن ، علاج کــار شد آشنایی های خوش آغاز ما ابتدا نفرت ، سپس انکار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ميشه آفتابو صدا كرد/ معتبر مثل طلا كرد با هم ميشه سنگ بي صدا رو/ با ناز ترانه آشنا كرد