بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا ببویمت,اندوه چیست عشق کدام است,غم کجاست بگزار تا ببویمت,این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا که بشنوی آهنگه اشتیاقه دلی درد مند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان لحظه هایم غصه معنای ندارد تاتو میخندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره باورم میشه که توپاک و مهربونی تو که اون روی سکه منو از خودت می دونی داره باورم میشه که تاآخر خط باهامی تو که لحظه لحظه هاتو نگران لحظه هامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت دلیل نداشتنت نیست.>>حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را...<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانته با ارزشیه که هر کس تو قلبش میزاره برای همینه که هر وقت بخوای از کسی پسش بگیری باید قلبشو بشکونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني اگه خورشيد بميره چي ميشه؟ اون وقت زمين مجبور دور تو بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از باغ نرگس فريباتري، ز لبخند خورشيد زيباتري، تو آن شعر نابي که حافظ سرود، ولي از غزل هم تو زيباتري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب یعنی اونکه دوسش داری بشینه بغلتو از اونکه دوسش داره واست بگه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبال خرابه ميگردى تا غمت 
رو توش بريزى ؛ قلب من
خراب وجودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودي تو چرا محو تماشاي مني انقدر محو كه حتي مژه بر هم نزني؟ مژه برهم نزنم تاكه ز دستم نرود/ ناز چشمان تو قد مژه برهم زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار تو در باران قدم مي زنم،چتر براي چه؟ [ خيال كه خيس نمي شود! ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هواپیما به برج مراقبت ، تو قلبت جا هست فرود بیام یا بازم دورت بگردم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته / خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا ببویمت,اندوه چیست عشق کدام است,غم کجاست بگزار تا ببویمت,این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا که بشنوی آهنگه اشتیاقه دلی درد مند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان لحظه هایم غصه معنای ندارد تاتو میخندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره باورم میشه که توپاک و مهربونی تو که اون روی سکه منو از خودت می دونی داره باورم میشه که تاآخر خط باهامی تو که لحظه لحظه هاتو نگران لحظه هامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت دلیل نداشتنت نیست.>>حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را...<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانته با ارزشیه که هر کس تو قلبش میزاره برای همینه که هر وقت بخوای از کسی پسش بگیری باید قلبشو بشکونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني اگه خورشيد بميره چي ميشه؟ اون وقت زمين مجبور دور تو بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از باغ نرگس فريباتري، ز لبخند خورشيد زيباتري، تو آن شعر نابي که حافظ سرود، ولي از غزل هم تو زيباتري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب یعنی اونکه دوسش داری بشینه بغلتو از اونکه دوسش داره واست بگه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبال خرابه ميگردى تا غمت 
رو توش بريزى ؛ قلب من
خراب وجودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودي تو چرا محو تماشاي مني انقدر محو كه حتي مژه بر هم نزني؟ مژه برهم نزنم تاكه ز دستم نرود/ ناز چشمان تو قد مژه برهم زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار تو در باران قدم مي زنم،چتر براي چه؟ [ خيال كه خيس نمي شود! ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هواپیما به برج مراقبت ، تو قلبت جا هست فرود بیام یا بازم دورت بگردم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته / خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته .