بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بى آنکه بدانى دوستت خواهم داشت بى آنکه بگويم درد دل خواهم كرد بى هيچ کلامى دردامانت خواهم ماند بى هيچ كلامى شايد احساسم اينگونه نميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متهم تاريخ كسى است ك نميدونه قلبش واسه كى ميتپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوری و خیال تو نزدیک... چه نا برابر قسمت کرده اند فاصله ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تـــلـــخ است! با بــــغـــض بنویسی.... با خــنـــــده بخوانند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نويسم نامه اي از بينوايي ببندم بر پر مرغ هوايي ببر مرغك به دست مادرم ده بگو صد دادو بيداد از جدايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه وفراموش کردن دردناکتر ولی از این دو دردناکتر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن خاطرات گم شده در ذهن بادها یک لحظه بی تو از تو جدایم نمیکنند آن چشم ها که عامل ویرانیه منند یک قطره گریه نیز برایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز گل های غزل سازت چرا از هنهنای کوچه صدایم نمیکنند من زخمی هزار زبان تغزلم آن دست های گرم دوایم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشم ها هنوز رهایم نمیکنند فکری به حال دغدغه هایم نمیکنند آن چشم های آبیه دریاییت هنوز از ساحل سکوت رهایم نمیکنند من دفتری پر از غزلم ازترانه ام لب هایت عاشقانه هجایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالت پریشونه؟ چرا مایوس و دلسردی؟ خداحافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گــ**ــل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هـزار بار لبـ*ـخنــد زیبای تـو را تکــرار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد فاصله ها بتوانندنگاه ها را از هم دور كنند ولي قدرت اين راندارند كه يادها را ازهم دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن یعنی رقص و پای کوبی دل اما گریه و اشک یعنی درد و خون ریزی دل پس سعی کن همیشه دل را برقصانی نه اینکه باعث درد و خون ریزی دل شوی در دل خود و چه در دله دلدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بى آنکه بدانى دوستت خواهم داشت بى آنکه بگويم درد دل خواهم كرد بى هيچ کلامى دردامانت خواهم ماند بى هيچ كلامى شايد احساسم اينگونه نميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متهم تاريخ كسى است ك نميدونه قلبش واسه كى ميتپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوری و خیال تو نزدیک... چه نا برابر قسمت کرده اند فاصله ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تـــلـــخ است! با بــــغـــض بنویسی.... با خــنـــــده بخوانند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نويسم نامه اي از بينوايي ببندم بر پر مرغ هوايي ببر مرغك به دست مادرم ده بگو صد دادو بيداد از جدايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه وفراموش کردن دردناکتر ولی از این دو دردناکتر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن خاطرات گم شده در ذهن بادها یک لحظه بی تو از تو جدایم نمیکنند آن چشم ها که عامل ویرانیه منند یک قطره گریه نیز برایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز گل های غزل سازت چرا از هنهنای کوچه صدایم نمیکنند من زخمی هزار زبان تغزلم آن دست های گرم دوایم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشم ها هنوز رهایم نمیکنند فکری به حال دغدغه هایم نمیکنند آن چشم های آبیه دریاییت هنوز از ساحل سکوت رهایم نمیکنند من دفتری پر از غزلم ازترانه ام لب هایت عاشقانه هجایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالت پریشونه؟ چرا مایوس و دلسردی؟ خداحافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گــ**ــل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هـزار بار لبـ*ـخنــد زیبای تـو را تکــرار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد فاصله ها بتوانندنگاه ها را از هم دور كنند ولي قدرت اين راندارند كه يادها را ازهم دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن یعنی رقص و پای کوبی دل اما گریه و اشک یعنی درد و خون ریزی دل پس سعی کن همیشه دل را برقصانی نه اینکه باعث درد و خون ریزی دل شوی در دل خود و چه در دله دلدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…