بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زير چترم امدي و چه شاد بودم از با تو بودن اما وقتي گفتي خدا حافظ برايم چه سخت بود باور اينكه بودنت بخاطر باران بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما.. دلم تنگ آن روزهایی شده که میتوانستم از ته دل بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسدبرایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلتر ها وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف می دهد الا دوست داشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ديدم دلم بر باد کردم / براي ديدنت فرياد کردم ندانستم که عشق اول جميل است / تمام هستي ام بر باد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلبم از چوب بود ، آن را به آتشکده ي چشمانت مي سپردم !ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگيم يادگرفتم: دوست بشم"بخندم" ببخشم" امايادنگرفتم كسي روفراموش كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن... توشده اى انقلاب زندگى من، حالاهرآنچه درزندگى من است، تاريخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين غمگين،ببين دلتنگ ديدارم، ببين،خوابم نمى آيد،ببين بيدار،بيدارم، نگفتم تاكنون اما... كنون بشنو... تورابيش ازهمه من دوست ميدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست ، اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست ، مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی به جانم زدی با نگاهت / دلم را ربودی تو با روی ماهت / سیاهی برفت از تمام جهان / چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو را گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق یرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه های عاشقان گرتکیه گاه اشکهاست پس چرابرشانه ام اشکی نمیریزدکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که فریادزدی وگفتی دوستت دارم...گفتم بلندترنمی شنوم،امروزکه درگوشم گفتی دوست ندارم...گفتم آرومتربقیه میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به اون کسای که روی دلهاپامیزارنند،تامیبینندکه عاشقی میرندوتنهات میزانند،نفرین به آدمهای که توسینه هادل ندارنند،عاشق،عاشق کشیند،رحم ومروت ندارنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم(سایه)صحبت میکردم...آه امروزهوا ابریست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زير چترم امدي و چه شاد بودم از با تو بودن اما وقتي گفتي خدا حافظ برايم چه سخت بود باور اينكه بودنت بخاطر باران بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما.. دلم تنگ آن روزهایی شده که میتوانستم از ته دل بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسدبرایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلتر ها وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف می دهد الا دوست داشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ديدم دلم بر باد کردم / براي ديدنت فرياد کردم ندانستم که عشق اول جميل است / تمام هستي ام بر باد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلبم از چوب بود ، آن را به آتشکده ي چشمانت مي سپردم !ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگيم يادگرفتم: دوست بشم"بخندم" ببخشم" امايادنگرفتم كسي روفراموش كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن... توشده اى انقلاب زندگى من، حالاهرآنچه درزندگى من است، تاريخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين غمگين،ببين دلتنگ ديدارم، ببين،خوابم نمى آيد،ببين بيدار،بيدارم، نگفتم تاكنون اما... كنون بشنو... تورابيش ازهمه من دوست ميدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست ، اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست ، مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی به جانم زدی با نگاهت / دلم را ربودی تو با روی ماهت / سیاهی برفت از تمام جهان / چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو را گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق یرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه های عاشقان گرتکیه گاه اشکهاست پس چرابرشانه ام اشکی نمیریزدکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که فریادزدی وگفتی دوستت دارم...گفتم بلندترنمی شنوم،امروزکه درگوشم گفتی دوست ندارم...گفتم آرومتربقیه میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به اون کسای که روی دلهاپامیزارنند،تامیبینندکه عاشقی میرندوتنهات میزانند،نفرین به آدمهای که توسینه هادل ندارنند،عاشق،عاشق کشیند،رحم ومروت ندارنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم(سایه)صحبت میکردم...آه امروزهوا ابریست...