بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ؛ درک کرد ، و از آن لذت برد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد ، به گمانم از جنس بی نهایتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار کشیدن گذشته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “ماندن” که چیزی نمیدانی لااقل درست ” رفتن” را یاد بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا يادش رفت روي جنس ظريف زن بنويسد؟! "مواظب باشيد شکستني است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نيستم! فقط گاهي... حرف تو كه ميشود دلم... مثل اينكه تب كند گرم و سرد ميشود توي سينه ام چنگ مي زند آب ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قرار لحظه های اضطرار / بر روان دیده ام منشین چو خار جاری عشقی به شریان وجود / بی تو باید شعر دلتنگی سرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حریم دید تو ، دیده اگر نمی شدم / شاه و رگم جدا ز هم ، شد ز لیاقت خودم تیغ غمت بریده سر اگر ، بدان / من از نگاه گرم تو ، لحظه به لحظه وا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خيلي عجيبه دوست دارم پيشم بشيني/من نگاهت کنم و تو تو چشام عشقو ببيني اولش گفتم يه حسه يا يه احترام ساده/اما بعد ديدم که عشقه آخه اندازش زياده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد زندگی دلبستن به کسی است که به تو تعلق ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو:علی کجا بودی؟ من:رفته بودم خاطراتش را از ذهنم پاک کنم... تازه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز پسري باچشمانی معصوم گفت:چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تاصد تومن. آهی كشیدم وبا خود گفتم تمام چسب زخمهایت راهم كه بخرم ؛نه زخمهاي من خوب میشود، نه زخمهاي تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزهيچ حسرتى در دلم اين چنين يکجا جمع نشده بود دراين سه واژه كوتاه: او دوستم ندارد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز معلم میگفت۲خط موازی هيچگاه به هم نميرسند، مگر اينکه ۱ از آنها خود را بشکند، گفتم من ک خودم را شکستم پس چرا به او نرسيدم؟لبخند تلخي زد وگفت شايد اوهم به سوی خط ديگری شکسته باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد ؛ درک کرد ، و از آن لذت برد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد ، به گمانم از جنس بی نهایتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار کشیدن گذشته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “ماندن” که چیزی نمیدانی لااقل درست ” رفتن” را یاد بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا يادش رفت روي جنس ظريف زن بنويسد؟! "مواظب باشيد شکستني است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نيستم! فقط گاهي... حرف تو كه ميشود دلم... مثل اينكه تب كند گرم و سرد ميشود توي سينه ام چنگ مي زند آب ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قرار لحظه های اضطرار / بر روان دیده ام منشین چو خار جاری عشقی به شریان وجود / بی تو باید شعر دلتنگی سرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حریم دید تو ، دیده اگر نمی شدم / شاه و رگم جدا ز هم ، شد ز لیاقت خودم تیغ غمت بریده سر اگر ، بدان / من از نگاه گرم تو ، لحظه به لحظه وا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خيلي عجيبه دوست دارم پيشم بشيني/من نگاهت کنم و تو تو چشام عشقو ببيني اولش گفتم يه حسه يا يه احترام ساده/اما بعد ديدم که عشقه آخه اندازش زياده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد زندگی دلبستن به کسی است که به تو تعلق ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو:علی کجا بودی؟ من:رفته بودم خاطراتش را از ذهنم پاک کنم... تازه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز پسري باچشمانی معصوم گفت:چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تاصد تومن. آهی كشیدم وبا خود گفتم تمام چسب زخمهایت راهم كه بخرم ؛نه زخمهاي من خوب میشود، نه زخمهاي تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزهيچ حسرتى در دلم اين چنين يکجا جمع نشده بود دراين سه واژه كوتاه: او دوستم ندارد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز معلم میگفت۲خط موازی هيچگاه به هم نميرسند، مگر اينکه ۱ از آنها خود را بشکند، گفتم من ک خودم را شکستم پس چرا به او نرسيدم؟لبخند تلخي زد وگفت شايد اوهم به سوی خط ديگری شکسته باشد.