بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد کردم که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ...... ولی باز تو را دیدیم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت رو از دست دادی ديگه سعی نكن به دستش بياری ،درست مثل چينی شكسته می مونه كه حتی اگه بندش هم بزنی ديگه به زيبايی گذشته نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صندوقچه خاطرات پنهانت میکنند یعنی هنوز هستی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی خدا می شود مستجابت کند مبادا كسی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازآشنایان وفادیده ام/نه درباده نوشان صفادیده ام/زنامردمی هانرنجد دلم/که ازچشم خودهم خطادیده ام/به خاکستردل،نگیردشرار/من ازبرق چشمی بلادیده ام/وفای تورانازم ای اشک غم/که دردیده عمری،تورادیده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهايش قلب توست،مهربان اين آسمان از آن توست،آسمانم هديه اي از سوي من ،تا بداني قلب من هم ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه چشم برهم بنهند اسبهایی که اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند؟ چه گونه میشود خوابید؟ چگونه بخوابم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای دنیا را درکسی ببین که دنیا برایش بدون تو معنایی ندارد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت می کوبد بر دلم ، اگر نیایی همین روزها ویرانه می شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى که فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بربادرفته” صد بار بهتر است از “از یاد رفته “…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نمیکـــــنم که برگـــــردی مهــــــم باشم خودت برمیگردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد آنقدر که یادم نرود به نفعم است که به چند زبان زنده ی دنیا سکوت کنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند ! اما … از چشـــــم هایشان معلوم است ؛ که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ، گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد کردم که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ...... ولی باز تو را دیدیم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت رو از دست دادی ديگه سعی نكن به دستش بياری ،درست مثل چينی شكسته می مونه كه حتی اگه بندش هم بزنی ديگه به زيبايی گذشته نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صندوقچه خاطرات پنهانت میکنند یعنی هنوز هستی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی خدا می شود مستجابت کند مبادا كسی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازآشنایان وفادیده ام/نه درباده نوشان صفادیده ام/زنامردمی هانرنجد دلم/که ازچشم خودهم خطادیده ام/به خاکستردل،نگیردشرار/من ازبرق چشمی بلادیده ام/وفای تورانازم ای اشک غم/که دردیده عمری،تورادیده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهايش قلب توست،مهربان اين آسمان از آن توست،آسمانم هديه اي از سوي من ،تا بداني قلب من هم ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه چشم برهم بنهند اسبهایی که اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند؟ چه گونه میشود خوابید؟ چگونه بخوابم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای دنیا را درکسی ببین که دنیا برایش بدون تو معنایی ندارد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت می کوبد بر دلم ، اگر نیایی همین روزها ویرانه می شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى که فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بربادرفته” صد بار بهتر است از “از یاد رفته “…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نمیکـــــنم که برگـــــردی مهــــــم باشم خودت برمیگردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد آنقدر که یادم نرود به نفعم است که به چند زبان زنده ی دنیا سکوت کنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند ! اما … از چشـــــم هایشان معلوم است ؛ که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ، گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته …