بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اى زیبا ترین شعر رهایی / تو اى گلبرگ سرخ آشنایی میان كوچه هاى قلب تارم / به دنبال تو میگردم كجائی؟‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسی اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب برای خنده هایت تنگ تنگست / فقط درون آغوش تو مردن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم تا انعکاس زلال قدمهایت را جاودانه کنم ، سبز باشی عزیزترین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوري اگه هزارتا عيب داره بجاش يه خوبي داره ميفهمي يه نفر چقدر دوستت داره...فهميدي چقدر دوستت دارم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با غمت من در ستیزم / به این خاطر همیشه اشک میریزم روی هر برگ گلی این را نوشتم / تویی امید من تنها ، عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانـــم داشتنـت آرزوي محاليست ... امـــا به دوست داشتنـت که مي توانـم افتخــار کنـــم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه میخواهمش آنکه دوریش آزمون تلخ زنده به گوریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز که مسکین سرای تو شدم ,به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم,گر کسی سلطنتی یافت به خود می نازد من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آن چه دل می خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه خودکار بهت بدن که به اندازه یه جمله جوهر داشته باشی باهاش چی می نویسی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم مارو سرکار گذاشته ؛آدمهاييکه دل پاک دارند بي کس هستن ؛اما آدمهاي بي احساس دوروبرشون رو آدمهاي عاشق پيدا ميشه _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکي درددلم راگفتم گفت درست ميشه,درست ميشه! اي کاش يکي ميگفت درست نميشه! اونوقت شايدبه خودم ميومدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزفهمیدم که رفته ای ودلم بازشکست وتنم بازگریست و نگاهم پی یاری گم شد؛من چه تلخم امروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگر را فراموش نکنیم،شاید سالها بعد در گذر جاده ها بى تفاوت از کنار همدیگر بگذریم و بگوییم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از این دل،آه از این جام امید عاقبت بشکست و کس رازش نخواند چنگ شد در دست هر بیگانه ای ای دریغا،کس به آوازش نخواند..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اى زیبا ترین شعر رهایی / تو اى گلبرگ سرخ آشنایی میان كوچه هاى قلب تارم / به دنبال تو میگردم كجائی؟‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسی اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب برای خنده هایت تنگ تنگست / فقط درون آغوش تو مردن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم تا انعکاس زلال قدمهایت را جاودانه کنم ، سبز باشی عزیزترین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوري اگه هزارتا عيب داره بجاش يه خوبي داره ميفهمي يه نفر چقدر دوستت داره...فهميدي چقدر دوستت دارم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با غمت من در ستیزم / به این خاطر همیشه اشک میریزم روی هر برگ گلی این را نوشتم / تویی امید من تنها ، عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانـــم داشتنـت آرزوي محاليست ... امـــا به دوست داشتنـت که مي توانـم افتخــار کنـــم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه میخواهمش آنکه دوریش آزمون تلخ زنده به گوریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز که مسکین سرای تو شدم ,به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم,گر کسی سلطنتی یافت به خود می نازد من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آن چه دل می خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه خودکار بهت بدن که به اندازه یه جمله جوهر داشته باشی باهاش چی می نویسی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم مارو سرکار گذاشته ؛آدمهاييکه دل پاک دارند بي کس هستن ؛اما آدمهاي بي احساس دوروبرشون رو آدمهاي عاشق پيدا ميشه _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکي درددلم راگفتم گفت درست ميشه,درست ميشه! اي کاش يکي ميگفت درست نميشه! اونوقت شايدبه خودم ميومدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزفهمیدم که رفته ای ودلم بازشکست وتنم بازگریست و نگاهم پی یاری گم شد؛من چه تلخم امروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگر را فراموش نکنیم،شاید سالها بعد در گذر جاده ها بى تفاوت از کنار همدیگر بگذریم و بگوییم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از این دل،آه از این جام امید عاقبت بشکست و کس رازش نخواند چنگ شد در دست هر بیگانه ای ای دریغا،کس به آوازش نخواند..