بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و رسم آدم هایش عجیب، اینجا گم که میشوی بجای آنکه دنبالت بگردند،فراموشت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما; وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز می گذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی و برایم دستی تکان دهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای " تاج گل بزرگی " که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُگــــــــــــذار زمــانـــــ ه از حِـســـادتــــــــ بتـركَــد ..انـــــگشتــــــان ِ مَـــــن ..چـــ ه بـــِه انگــشتـــان ِ تـــ♥ـــو می آینـــــد ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازه ات نیست.دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامان خداکه میشوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . باید از نو شروع کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به ضرب المثل ها اعتمادی نیست * *تازه یا کهنگی اش ، دردی را دوا نمیکند * *ماهی را هر وقت که از آب بگیری ، فقط می میرد!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرهابروندبه جهنم! من فقط ديوانه ى آن لحظه ام كه قلبت،زيرسرم دست وپابزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن خطاست حاصلش دیوانگی ست عشق ها بازیچه اند عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند.. عشق کو ؟! عاشق کجاست ؟! معشوق کیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل از تو نبود از من بود؛ با كسی حرف میزدم كه سمعك هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکندفکرکنی در دل من مهرتو نیست...گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و رسم آدم هایش عجیب، اینجا گم که میشوی بجای آنکه دنبالت بگردند،فراموشت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما; وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز می گذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی و برایم دستی تکان دهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای " تاج گل بزرگی " که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُگــــــــــــذار زمــانـــــ ه از حِـســـادتــــــــ بتـركَــد ..انـــــگشتــــــان ِ مَـــــن ..چـــ ه بـــِه انگــشتـــان ِ تـــ♥ـــو می آینـــــد ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازه ات نیست.دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامان خداکه میشوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . باید از نو شروع کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به ضرب المثل ها اعتمادی نیست * *تازه یا کهنگی اش ، دردی را دوا نمیکند * *ماهی را هر وقت که از آب بگیری ، فقط می میرد!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرهابروندبه جهنم! من فقط ديوانه ى آن لحظه ام كه قلبت،زيرسرم دست وپابزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن خطاست حاصلش دیوانگی ست عشق ها بازیچه اند عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند.. عشق کو ؟! عاشق کجاست ؟! معشوق کیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل از تو نبود از من بود؛ با كسی حرف میزدم كه سمعك هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکندفکرکنی در دل من مهرتو نیست...گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست.