بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك دین و دل نمودم / ترك جان هم می كنم هرچه گویی غیر عشقت / ترك آن هم می كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچي سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت بدوت تو دنياي من انگار تماشاگر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت دیدار تو دارم به که گویم / از بهر تو من ابر بهارم به که گویم غیر از تو کسی را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به که گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه دوستشان داريم همه گونه حقي بر ما دارند، حتي حق اين كه دوستمان نداشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، صدای چرخاندن کلید است در قفل. عشق، باز نشدن آن. کاری که ما بلدیم اما... باز کردن در است با لگد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عاشق چنان دیوونه حالم که می خوام از تو و از دل بنالم هنوزم با همین دیوونه حالیم یه رنگم، صادقم، صافم، زلالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهارم تو زمين من زمين تو درخت من درختم تو بهار ناز انگشتاي بارون تو باغم ميكنه ميون جنگلا تاقم ميكنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی روازکسی میخوری که یروزی بهترین نوازشگرت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجادلت شکست خودت جاروش کن تاهرناکسی منت دستای زخمیشوسرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام / تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم / تا کجا خبر از حال تو باشم مگه میشه از تو دل برید و دل کند / بگو میخوام تا ابد مال تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه که آسمان خانه توست / به گلم بگو که یار دلدارت دیوانه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه هایم را با سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم و مجنون ترین دیوانه ات هستم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك دین و دل نمودم / ترك جان هم می كنم هرچه گویی غیر عشقت / ترك آن هم می كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچي سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت بدوت تو دنياي من انگار تماشاگر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت دیدار تو دارم به که گویم / از بهر تو من ابر بهارم به که گویم غیر از تو کسی را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به که گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه دوستشان داريم همه گونه حقي بر ما دارند، حتي حق اين كه دوستمان نداشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، صدای چرخاندن کلید است در قفل. عشق، باز نشدن آن. کاری که ما بلدیم اما... باز کردن در است با لگد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عاشق چنان دیوونه حالم که می خوام از تو و از دل بنالم هنوزم با همین دیوونه حالیم یه رنگم، صادقم، صافم، زلالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهارم تو زمين من زمين تو درخت من درختم تو بهار ناز انگشتاي بارون تو باغم ميكنه ميون جنگلا تاقم ميكنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی روازکسی میخوری که یروزی بهترین نوازشگرت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجادلت شکست خودت جاروش کن تاهرناکسی منت دستای زخمیشوسرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام / تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم / تا کجا خبر از حال تو باشم مگه میشه از تو دل برید و دل کند / بگو میخوام تا ابد مال تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه که آسمان خانه توست / به گلم بگو که یار دلدارت دیوانه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه هایم را با سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم و مجنون ترین دیوانه ات هستم.