بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من / تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت، مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیال های بیهوده نباف / ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست / شک داری اگر، بیا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم / خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم / در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد چتر فردايت خيس بارانم از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان نمیکنم ز شما، دوست دارمت / اندازه خدا، به خدا دوست دارمت گر چه از زمین و زمان خسته ام ولی / برون از تمام قید و بندها، دوست دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتي ميخواهد که مانده باشد روي ساعتهاي باتو بودن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک اتمسفر محبت با تمام لايه هاي دوست داشتني تقديم تو که اورست معرفتي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن كردم و عهد كردم تا خاموش شدنش دعايت كنم ميدانم به آنچه ميخواهي ميرسي چرا كه من هر بار يك هيزم اضافه ميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار صادقانه اعتراف کنم هرروز دلم برایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودم در عذاب و تنم رو به سراب،فقط خواهان اويم كه اميد زندگيم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی دوستی چقدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سر راه ؟ چه تفاوت دارد کاش هرقدر که هست از ته دل باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم دل،دل كردنت براى چيست؟؟ براى دل دادن؟؟ دل بردن؟؟ يادل بريدن؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرنيستم ازتو... فقط گاهى دلم ميگيردبى هواى تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصیده میشوم اگر تو تشنه شنیدنی!به اوج میرسم اگر,تو بی قرار دیدنی بیا که در هوای تو ,از تو نفس تازه کنم !بیاکه این حماسه را با تو پر آوازه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی / تو نقش جهان و هر وجبت ترمه و کاشی / در هر نفس این است دعایم همه : ای ماه / در زیر و بم خاطره آزرده نباشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من / تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت، مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیال های بیهوده نباف / ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست / شک داری اگر، بیا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم / خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم / در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد چتر فردايت خيس بارانم از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان نمیکنم ز شما، دوست دارمت / اندازه خدا، به خدا دوست دارمت گر چه از زمین و زمان خسته ام ولی / برون از تمام قید و بندها، دوست دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتي ميخواهد که مانده باشد روي ساعتهاي باتو بودن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک اتمسفر محبت با تمام لايه هاي دوست داشتني تقديم تو که اورست معرفتي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن كردم و عهد كردم تا خاموش شدنش دعايت كنم ميدانم به آنچه ميخواهي ميرسي چرا كه من هر بار يك هيزم اضافه ميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار صادقانه اعتراف کنم هرروز دلم برایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودم در عذاب و تنم رو به سراب،فقط خواهان اويم كه اميد زندگيم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی دوستی چقدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سر راه ؟ چه تفاوت دارد کاش هرقدر که هست از ته دل باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم دل،دل كردنت براى چيست؟؟ براى دل دادن؟؟ دل بردن؟؟ يادل بريدن؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرنيستم ازتو... فقط گاهى دلم ميگيردبى هواى تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصیده میشوم اگر تو تشنه شنیدنی!به اوج میرسم اگر,تو بی قرار دیدنی بیا که در هوای تو ,از تو نفس تازه کنم !بیاکه این حماسه را با تو پر آوازه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی / تو نقش جهان و هر وجبت ترمه و کاشی / در هر نفس این است دعایم همه : ای ماه / در زیر و بم خاطره آزرده نباشی