بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعد از تـــو جـــَواب هـَمــه دوســـتت دارَم هــــا مــِـــرســـی شُـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشمم افتادي.مي فهمي؟..... صاف از چشمام افتادي تو قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : به سادگی دست کسی را می گیری و به سختی هرگز رهایش نمی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه ... فقط خواستم... اونی که ماله منه واسه هیشکی نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرد من كه قايم نشده ام، من فقط در وسط فاصله ها به گمانم كمي گم شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بهانه هايي كه بايد برايشان تا خود صبح يواشكي اشك بريزي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه تو بن بست زندگي همه بر ميگردن سراغ عشق اولشون ! اما چه سخته اون روزي كه عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب كه باران باريد... ميخواستم سراغت را بگيرم,اماخوب ميدانستم اين بار هم كه پيدايت كنم ,باز زير چتر ديگراني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر به هواي لحظه ديدار، دنبال تو دربدر نمي گردم/ دنبال تو اي اميد بي حاصل، ديوانه و بي خبر نميگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اي جاذبه ي لطيف عطش كه دشت خشك را دريا ميكني حقيقتي فريبنده تر از دروغ و زيباي ات باكره تر از فريب كه انديشه ي مرا از تمامي آفرينش ها باور ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو يكي دهانيم كه با همه آوازش به زيبايي سرودي خواناست من و تو يكي ديدگانيم كه دنيا را هر دم در منظر خويش تازه تر ميسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان خورشيد هاي هميشه زيباي تو لنگريست خورشيدي كه در سپيده دم از همه ستارگان بي نيازم ميكند نگاهت شكست ستمگريست و چشمانت به من گفتند فردا روز ديگريست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیخواهم که زاده آمال وتصوراتم باشی. من فقط میخوام که دوستــــم داشتی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ان است که شاهرگ احساسم را زده باشی بند نمی اید دوست داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوک قله را میخواهم،تا داد بزنم عشق را،تا انعکاس بیابد آنگاه که میگویم"دوستت دارم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعد از تـــو جـــَواب هـَمــه دوســـتت دارَم هــــا مــِـــرســـی شُـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشمم افتادي.مي فهمي؟..... صاف از چشمام افتادي تو قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : به سادگی دست کسی را می گیری و به سختی هرگز رهایش نمی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه ... فقط خواستم... اونی که ماله منه واسه هیشکی نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرد من كه قايم نشده ام، من فقط در وسط فاصله ها به گمانم كمي گم شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بهانه هايي كه بايد برايشان تا خود صبح يواشكي اشك بريزي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه تو بن بست زندگي همه بر ميگردن سراغ عشق اولشون ! اما چه سخته اون روزي كه عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب كه باران باريد... ميخواستم سراغت را بگيرم,اماخوب ميدانستم اين بار هم كه پيدايت كنم ,باز زير چتر ديگراني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر به هواي لحظه ديدار، دنبال تو دربدر نمي گردم/ دنبال تو اي اميد بي حاصل، ديوانه و بي خبر نميگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اي جاذبه ي لطيف عطش كه دشت خشك را دريا ميكني حقيقتي فريبنده تر از دروغ و زيباي ات باكره تر از فريب كه انديشه ي مرا از تمامي آفرينش ها باور ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو يكي دهانيم كه با همه آوازش به زيبايي سرودي خواناست من و تو يكي ديدگانيم كه دنيا را هر دم در منظر خويش تازه تر ميسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان خورشيد هاي هميشه زيباي تو لنگريست خورشيدي كه در سپيده دم از همه ستارگان بي نيازم ميكند نگاهت شكست ستمگريست و چشمانت به من گفتند فردا روز ديگريست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیخواهم که زاده آمال وتصوراتم باشی. من فقط میخوام که دوستــــم داشتی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ان است که شاهرگ احساسم را زده باشی بند نمی اید دوست داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوک قله را میخواهم،تا داد بزنم عشق را،تا انعکاس بیابد آنگاه که میگویم"دوستت دارم"