بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو"آن نیستی که به یادت بیاورم"تو"آن همیشه ای که به یادم می مانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقي نميكند ، 
بگويم وبداني ، 
يا 
نگويم ونداني . 
فاصله دورت نميكند ، وقتي 
درخوبترين جاي انديشه ام جاي داري ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل خود گفتم: اي دل تنها در اين بازار نامردي؛ به دنبال چه مي گردي؟ نميابي نشان هرگز؛ تو از عشق و جوانمردي؛ برو بگذر از اين بازار، از اين مستي و طنازي؛ اگر چون كوه هم باشي؛ در اين دنيا تو مي بازي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیمی نخوندم ولی می دونم اگه عشق نباشه مولکول های هیدروژن و اکسیژن نمی تونن اینقد محکم همدیگه رو فشار بدن که اشک جفتشون در بیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ي هميشگي گريست بگذار بگريد و بداند هرآنچه خواست ... هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد ، نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه ای … و این نشدنی ترین اصلی بود که من آموختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیسسسسسسسسسسس! ساکت! یک کف مرتب به افتخاره رفتنش بزنید چه با احساس منو گذاشت و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگترین هدیه ی عشقه/حالا من با این هدیه قشنگ تو چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمت یک شب به دریا زل زدی کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو رو بقیه ضربدری به رنگ قرمز کشیدم یا تو یا هیچ کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت رابه من قر ض میدهی؟میخواهم بدانم تنهاگذاشتنم چه حسی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل میشکنم گناهش بای کسی که دلم راشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کاغذهای مچاله قول داده ام بر بالشی که دور از توست ، گریه کنم نه بر شانه ی شعری که سینه ام را دریده است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو"آن نیستی که به یادت بیاورم"تو"آن همیشه ای که به یادم می مانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقي نميكند ، 
بگويم وبداني ، 
يا 
نگويم ونداني . 
فاصله دورت نميكند ، وقتي 
درخوبترين جاي انديشه ام جاي داري ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل خود گفتم: اي دل تنها در اين بازار نامردي؛ به دنبال چه مي گردي؟ نميابي نشان هرگز؛ تو از عشق و جوانمردي؛ برو بگذر از اين بازار، از اين مستي و طنازي؛ اگر چون كوه هم باشي؛ در اين دنيا تو مي بازي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیمی نخوندم ولی می دونم اگه عشق نباشه مولکول های هیدروژن و اکسیژن نمی تونن اینقد محکم همدیگه رو فشار بدن که اشک جفتشون در بیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ي هميشگي گريست بگذار بگريد و بداند هرآنچه خواست ... هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد ، نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه ای … و این نشدنی ترین اصلی بود که من آموختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیسسسسسسسسسسس! ساکت! یک کف مرتب به افتخاره رفتنش بزنید چه با احساس منو گذاشت و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگترین هدیه ی عشقه/حالا من با این هدیه قشنگ تو چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمت یک شب به دریا زل زدی کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو رو بقیه ضربدری به رنگ قرمز کشیدم یا تو یا هیچ کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت رابه من قر ض میدهی؟میخواهم بدانم تنهاگذاشتنم چه حسی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل میشکنم گناهش بای کسی که دلم راشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کاغذهای مچاله قول داده ام بر بالشی که دور از توست ، گریه کنم نه بر شانه ی شعری که سینه ام را دریده است...