بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگشتنت همانقدر محال است که خیال میکردم رفتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غربت یعنی چی؟ یعنی میان این همه چشم و ابرو، میان این همه نگاه، چند وقت نتونی اون چشم و اون نگاهی که براش جون می‌دادی و وقتی می‌دیدی دیگه از خودت اختیاری نداشتی رو ببینی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورکن هنوز درون غارها برای شکار سنگ تیز میکردیم اگر عشقی در میان نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که ز عشق تو شدم بی خبر از خویش دیدم که خبرها همه در بی خبری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکت شده ام ، حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو ، از چشم هایم بیرون می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هراس یعنی من باشم ، تو باشی و حرفی برای گفتن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند بیاد روز هایی که بودنت را نفهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو انتظار نداشتم دستمو رها کنی/من واست بمیرم و به دیگری نگاه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد آن روزى كه رفتم يادتنهايى كنى ! من همان تنهائيم يادت نره يادم كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آباد تو بودم و خرابم کردی ، یک زنده که تو مرده حسابم کردی با شوق کبوترانه تا خانه تو ، هربار که آمدم جوابم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن پیدا شدن ، عشق یعنی غرق در رویا شدن عشق یعنی حسرت دیدار تو ، عشق یعنی من شوم بیمار تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم / چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت / به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌دانم تا کی دوستم داری هرجا که باشد باشد هرجا تمام شد اسمش را می‌گذارم آخر خط من. باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ميگفت دورت بگردم و دورم ميگشت كه يدفه به خودم اومدم ديدم دورم زده رفته!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگشتنت همانقدر محال است که خیال میکردم رفتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غربت یعنی چی؟ یعنی میان این همه چشم و ابرو، میان این همه نگاه، چند وقت نتونی اون چشم و اون نگاهی که براش جون می‌دادی و وقتی می‌دیدی دیگه از خودت اختیاری نداشتی رو ببینی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورکن هنوز درون غارها برای شکار سنگ تیز میکردیم اگر عشقی در میان نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که ز عشق تو شدم بی خبر از خویش دیدم که خبرها همه در بی خبری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکت شده ام ، حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو ، از چشم هایم بیرون می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هراس یعنی من باشم ، تو باشی و حرفی برای گفتن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند بیاد روز هایی که بودنت را نفهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو انتظار نداشتم دستمو رها کنی/من واست بمیرم و به دیگری نگاه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد آن روزى كه رفتم يادتنهايى كنى ! من همان تنهائيم يادت نره يادم كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آباد تو بودم و خرابم کردی ، یک زنده که تو مرده حسابم کردی با شوق کبوترانه تا خانه تو ، هربار که آمدم جوابم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن پیدا شدن ، عشق یعنی غرق در رویا شدن عشق یعنی حسرت دیدار تو ، عشق یعنی من شوم بیمار تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم / چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت / به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌دانم تا کی دوستم داری هرجا که باشد باشد هرجا تمام شد اسمش را می‌گذارم آخر خط من. باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ميگفت دورت بگردم و دورم ميگشت كه يدفه به خودم اومدم ديدم دورم زده رفته!