بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی بودنت حجم چشمانم را پر کرده است..، زیبایی چشمان من انعکاس توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوقچه ى آرزوهایم راخواهم گشود تا نگویند ، از" هیچ " پر است که ، " یاد تو " افتخاریست در دارایی دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوشم که میگیری انقدر ارام میشوم که یادم میره باید نفس بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن مرا به خدا نسپارد..نمیدانم خدا را فراموش کرده بود یا مرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هايت آنقدر زياد شده اند ك هر رهگذري را شبيه تو ميبينم!!نميدانم غريبه ها "تو" شده اند يا تو"غريبه"؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند

هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خلوت من نگاه سبزت جاریست/ این قسمت بی تو بودنم اجباریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای نبودنت بدتر از سرمای زمستان است ، به لرزه انداخته چهار ستون دلم را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان از آب و از نان ، و از جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت عاشقان را جامه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق، یا می باید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالیت ریختم اما پر نشد.گمانم از جنس بی نهایتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نمیدانی که وابستست به تو جونم هر آنقدر که تو دوستم داری بدون من هم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حسود عاشق نیست .. اما آدم عاشق حسود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ... آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانش عسلیست نه برای رنگش برای اینکه شیرین ترین لحظاتم در چشمان او خاطره شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مي " ، پست و حرامست ولي تا كه خورد! آنگه به چه مقدار و دگر با كه خورد! ما مست نكرديم به جز با مردان، با لوطي و بامطرب و با همدردان! گفتم بنويسم كه به يادت هستم،تا كور شوند اول وآخر نامردان.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی بودنت حجم چشمانم را پر کرده است..، زیبایی چشمان من انعکاس توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوقچه ى آرزوهایم راخواهم گشود تا نگویند ، از" هیچ " پر است که ، " یاد تو " افتخاریست در دارایی دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوشم که میگیری انقدر ارام میشوم که یادم میره باید نفس بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن مرا به خدا نسپارد..نمیدانم خدا را فراموش کرده بود یا مرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هايت آنقدر زياد شده اند ك هر رهگذري را شبيه تو ميبينم!!نميدانم غريبه ها "تو" شده اند يا تو"غريبه"؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند

هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خلوت من نگاه سبزت جاریست/ این قسمت بی تو بودنم اجباریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای نبودنت بدتر از سرمای زمستان است ، به لرزه انداخته چهار ستون دلم را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان از آب و از نان ، و از جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت عاشقان را جامه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق، یا می باید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالیت ریختم اما پر نشد.گمانم از جنس بی نهایتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نمیدانی که وابستست به تو جونم هر آنقدر که تو دوستم داری بدون من هم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حسود عاشق نیست .. اما آدم عاشق حسود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ... آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانش عسلیست نه برای رنگش برای اینکه شیرین ترین لحظاتم در چشمان او خاطره شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مي " ، پست و حرامست ولي تا كه خورد! آنگه به چه مقدار و دگر با كه خورد! ما مست نكرديم به جز با مردان، با لوطي و بامطرب و با همدردان! گفتم بنويسم كه به يادت هستم،تا كور شوند اول وآخر نامردان.