بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عاشق را فنا و مردن باشد یا در ره عشق جان سپردن باشد پس لاف بود انچه بگفتند که عشق از عین حیات اب خوردن باشد * حافظ شیرازی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرامدي تمام شده ام ديگر.. ميبخشمت باانكه هزارشب بيخوابي طلب دارم ازتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودباهم بودنمان خاطره شد/واي كاش خاطره هامان بيرنگ نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من منتظرت شدم ولی در نزدی / بر زخم دلم گل معطر نزدی گفتی که اگر شود میایم اما / مرد این دل و آخر تو به اون سر نزدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دریچه قلبم نوشتم «ورود ممنوع» حالا که وارد شدی «خروج ممنوع».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفردلتنگت میشه/احساس بهتریه وقتی یه نفرعاشقت میشه/امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفر هیچوقت فراموشت نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردهکده ای بسوزدهمه دودش رامیبینندامااگر قلبی بسوزدهیچکس حتی شعله اش رانمیبیندپس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم راندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست رُخت را برگردانی استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مُد دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است … “خوب”ها دوست داشتنی اند خوب من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرت از همه چی گذشتم... حالا به خاطر تو..از تو می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض گـــلـــو درد بگـــيري و هـــمـــه بگـــويـــند لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عاشق را فنا و مردن باشد یا در ره عشق جان سپردن باشد پس لاف بود انچه بگفتند که عشق از عین حیات اب خوردن باشد * حافظ شیرازی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرامدي تمام شده ام ديگر.. ميبخشمت باانكه هزارشب بيخوابي طلب دارم ازتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودباهم بودنمان خاطره شد/واي كاش خاطره هامان بيرنگ نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من منتظرت شدم ولی در نزدی / بر زخم دلم گل معطر نزدی گفتی که اگر شود میایم اما / مرد این دل و آخر تو به اون سر نزدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دریچه قلبم نوشتم «ورود ممنوع» حالا که وارد شدی «خروج ممنوع».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفردلتنگت میشه/احساس بهتریه وقتی یه نفرعاشقت میشه/امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفر هیچوقت فراموشت نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردهکده ای بسوزدهمه دودش رامیبینندامااگر قلبی بسوزدهیچکس حتی شعله اش رانمیبیندپس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم راندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست رُخت را برگردانی استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مُد دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است … “خوب”ها دوست داشتنی اند خوب من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرت از همه چی گذشتم... حالا به خاطر تو..از تو می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض گـــلـــو درد بگـــيري و هـــمـــه بگـــويـــند لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!