بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم تو دویی با تو بیستم بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بهایش هم هر چه هست روی چشمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نمی شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهمت چرا که مثل لبخند خورشید از پس رنگین کمان به دشت خیس خواستنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران دو زلفت ، چه لمیدن دارد آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابند و من بیدارم امشب / دلم کرده هوای یارم امشب غم عشق و فراقش مرهمی نیست / مداوای امید دیدارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی… تا تو هستی زندگی باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جویند همه هلال و من، ابرویت / گیرند همه روزه و من، گیسویت از جمله ی این دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است، آن هم رویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس غربت میکنم وقتی کنارم نیستی / با اشک خلوت میکنم وقتی کنارم نیستی تصویر زیبای تو را کنج دلم چسبانده ام / او را زیارت می کنم وقتی کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو ای مهتاب من روشنی شبهای تاریکم بمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شهر از بس عاشقی کردند قهارند..!! اما من ناشیانه دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم ... فقــــط ،دست ِ تــو مـردانـه بــود! و ... قـــــول ِ من !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به معناي عشق نيست دوست داشتن يعني داشتن كسي كه ستايش كردنش تمومي نداره...مثل تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد اورده را باد مي برد قبول!‏ اما تويى ك با پاهاى خودت امده بودى... چرا؟!!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم تو دویی با تو بیستم بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بهایش هم هر چه هست روی چشمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نمی شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهمت چرا که مثل لبخند خورشید از پس رنگین کمان به دشت خیس خواستنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران دو زلفت ، چه لمیدن دارد آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابند و من بیدارم امشب / دلم کرده هوای یارم امشب غم عشق و فراقش مرهمی نیست / مداوای امید دیدارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی… تا تو هستی زندگی باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جویند همه هلال و من، ابرویت / گیرند همه روزه و من، گیسویت از جمله ی این دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است، آن هم رویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس غربت میکنم وقتی کنارم نیستی / با اشک خلوت میکنم وقتی کنارم نیستی تصویر زیبای تو را کنج دلم چسبانده ام / او را زیارت می کنم وقتی کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتو ای مهتاب من روشنی شبهای تاریکم بمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شهر از بس عاشقی کردند قهارند..!! اما من ناشیانه دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم ... فقــــط ،دست ِ تــو مـردانـه بــود! و ... قـــــول ِ من !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به معناي عشق نيست دوست داشتن يعني داشتن كسي كه ستايش كردنش تمومي نداره...مثل تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد اورده را باد مي برد قبول!‏ اما تويى ك با پاهاى خودت امده بودى... چرا؟!!‏