بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غزل هايم را سرودم كه خداحافظيت را نبينم . . . كه ديدم. . . وتو رفتي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی با اجبارو دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ زردی بودم در سکوت و تنهایی شب تو شدی خورشیدم،تو مرا سبز کردی از تو ای عشق واقعا ممنون واقعا ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،یکی بهم گفت گشنگی نکشیدی عاشقی از یادت بره،ولی من وقتی عاشق شدم گشنگی هم از یادم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود... وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی... جـــــــــانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش يه نفر بود وميگفت همه آن من از آن تو باشد وقتي دلت ميگيرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت،به
احترام همه آنهایی که
درحسرت دیدارتو
مردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و... بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از كوچه ى مهتاب گذشت،ليك شعرى نسرود،نه كه معشوقه نداشت،نه كه سرگشته نبود،،سالها بود دگر كوچه ى مهتاب خيابان شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند، حال آنکه او یگانه هستی تو باشد و تو یکی از هزاران لذت او... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدبار دیگر هم که به دنیا بیایی فرقی نمیکند!
قسمت هم که باشیم
دیر یا زود
به یکدیگر خواهیم رسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکي عاشق ميشه ميگه ميميرم برات،چرايکي نميگه ميمونم باهات؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران من سفر کرده ای دارم که یادم رفته آب پشت پایش بریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی جرم قشنگی است در انکارش مکوش و اگر جرم نمودی در پی عشق بکوش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندش را تقسیم کرد خنده اش به من رسید لبهایش به دیگری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام،باتو بودن ز همه دست کشیدن دارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غزل هايم را سرودم كه خداحافظيت را نبينم . . . كه ديدم. . . وتو رفتي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی با اجبارو دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ زردی بودم در سکوت و تنهایی شب تو شدی خورشیدم،تو مرا سبز کردی از تو ای عشق واقعا ممنون واقعا ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،یکی بهم گفت گشنگی نکشیدی عاشقی از یادت بره،ولی من وقتی عاشق شدم گشنگی هم از یادم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود... وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی... جـــــــــانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش يه نفر بود وميگفت همه آن من از آن تو باشد وقتي دلت ميگيرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت،به
احترام همه آنهایی که
درحسرت دیدارتو
مردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و... بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از كوچه ى مهتاب گذشت،ليك شعرى نسرود،نه كه معشوقه نداشت،نه كه سرگشته نبود،،سالها بود دگر كوچه ى مهتاب خيابان شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند، حال آنکه او یگانه هستی تو باشد و تو یکی از هزاران لذت او... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدبار دیگر هم که به دنیا بیایی فرقی نمیکند!
قسمت هم که باشیم
دیر یا زود
به یکدیگر خواهیم رسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکي عاشق ميشه ميگه ميميرم برات،چرايکي نميگه ميمونم باهات؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران من سفر کرده ای دارم که یادم رفته آب پشت پایش بریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی جرم قشنگی است در انکارش مکوش و اگر جرم نمودی در پی عشق بکوش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندش را تقسیم کرد خنده اش به من رسید لبهایش به دیگری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام،باتو بودن ز همه دست کشیدن دارد.