بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها گناهم دوست داشتن توست تنها گناهي است كه توبه نخواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت یاد کردن همیشه گفتنى نیست پس به وسعت ناگفته ها به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شمع جان گدازم ، تو صبح جان فزایی / سوزم گرت نبینم ، میرم چو رخ نمایی نزدیک این چنینم ، دور آن چنان که گفتم / نه تاب وصل دارم ، نه طاقت جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پشیمون شدی و من ، دیگه صندوقچه ی دردم / سخته اما باورش کن ، من دیگه برنمیگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم / که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم که چجوری فکر کنم تو رو ندارم / آخه تو سنگ صبوری ، چجوری دووم بیارم ؟ واسه من سخته جداییت ، بی تو دنیایی ندارم / زندگیم تیره و تاره ، بی تو فردایی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همين حوالي در ميان خلوت تنهايي،سر برگرداني خواهي ديد مرا،كه پس از تو ميان غم ها پرسه مي زنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم مرامت را بادرياي ديگران عوض نميكنم حتي اگر در طوفان دوستيت بميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل نماز میمونه!!! وقتی نیت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من چون خورشید است... و می درخشد از میان خنده های تو... و رنگین کمانی می سازد.. که هیچ بلوری توان ساختنش را ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدما وقتی فاصله شون از سطح زمین زیاد میشه نفسشون تنگ میشه... اما من فقط کافیه که فاصله م از تو زیاد بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فرصت ها میتوانند عشق را تغییر دهند و نه گذشت زمان میتواند آسیبی به آن برساند. زمین با تمام هنرهایش ، چگونه میتواند پهلو زند به عشقی که میابیم و از آن خود میسازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افــکار عاشقـانه ام را ، جمـع که می کنـم … دسته گلی می شود ، شبیه تو ، برای تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا زندگي تمام حواسش رو جمع مي کنه تا ببينه تو چه دوست داري تا درست همون رو ازت بگيره. کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار بزن سیاه لشکر جدایی هارا بوسه ها را صف کن میخواهم قیامت کنی دوباره در دلم میخواهم دوباره عاشق شوم وجان دهم در هوای تو فقط کمی واقعی تر باش که خیال من باورش بشود حضورت خیالی نیست!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها گناهم دوست داشتن توست تنها گناهي است كه توبه نخواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت یاد کردن همیشه گفتنى نیست پس به وسعت ناگفته ها به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شمع جان گدازم ، تو صبح جان فزایی / سوزم گرت نبینم ، میرم چو رخ نمایی نزدیک این چنینم ، دور آن چنان که گفتم / نه تاب وصل دارم ، نه طاقت جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پشیمون شدی و من ، دیگه صندوقچه ی دردم / سخته اما باورش کن ، من دیگه برنمیگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم / که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم که چجوری فکر کنم تو رو ندارم / آخه تو سنگ صبوری ، چجوری دووم بیارم ؟ واسه من سخته جداییت ، بی تو دنیایی ندارم / زندگیم تیره و تاره ، بی تو فردایی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همين حوالي در ميان خلوت تنهايي،سر برگرداني خواهي ديد مرا،كه پس از تو ميان غم ها پرسه مي زنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم مرامت را بادرياي ديگران عوض نميكنم حتي اگر در طوفان دوستيت بميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل نماز میمونه!!! وقتی نیت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من چون خورشید است... و می درخشد از میان خنده های تو... و رنگین کمانی می سازد.. که هیچ بلوری توان ساختنش را ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدما وقتی فاصله شون از سطح زمین زیاد میشه نفسشون تنگ میشه... اما من فقط کافیه که فاصله م از تو زیاد بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فرصت ها میتوانند عشق را تغییر دهند و نه گذشت زمان میتواند آسیبی به آن برساند. زمین با تمام هنرهایش ، چگونه میتواند پهلو زند به عشقی که میابیم و از آن خود میسازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افــکار عاشقـانه ام را ، جمـع که می کنـم … دسته گلی می شود ، شبیه تو ، برای تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا زندگي تمام حواسش رو جمع مي کنه تا ببينه تو چه دوست داري تا درست همون رو ازت بگيره. کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار بزن سیاه لشکر جدایی هارا بوسه ها را صف کن میخواهم قیامت کنی دوباره در دلم میخواهم دوباره عاشق شوم وجان دهم در هوای تو فقط کمی واقعی تر باش که خیال من باورش بشود حضورت خیالی نیست!!